c

Skanska rakentaa Riukkajängän jätteenkäsittelylaitoksen

Lehdistötiedotteet 29.6.2005 14.23 CET

Skanska Tekra Oy rakentaa Riukkajängän jätteenkäsittelylaitoksen. Tilaajana on Perämeren Jätehuolto Oy. Jätteenkäsittelylaitos toimii Perämeren Jätehuolto Oy:n osakaskuntien sekä muiden sopimustahojen alueellisena jätteiden käsittelykeskuksena. Jätteenkäsittelylaitos sijoittuu Tornion kaupungin omistamalle Riukkajängän kaatopaikka-alueelle. Alue muodostuu nykyisestä kaatopaikka-alueesta, vanhasta maa-ainesten ottoalueesta ja metsäalueista.

Urakkaan kuuluu uuden jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen ja vanhan kaatopaikan sulkeminen. Urakka-alue on noin 15 ha. Rakennustyöt aloitetaan heinäkuussa. Käsittelylaitos on valmis elokuussa 2008.

Laitoksella otetaan vastaan, varastoidaan ja käsitellään yhdyskuntajätettä, teollisuusjätettä, rakennus- ja purkujätettä, tuhkaa lietteitä, pilaantuneita maita, kotitalouksien ongelmajätteitä, ylijäämämaita sekä hyötyjätteitä. Laitokselle tuotava jäte käytetään ensisijaisesti hyödyksi materiaalina tai energiana paikan päällä tai muualle asianomaiseen paikkaan toimitettuna. Toissijaisena käsittelymenetelmänä on loppusijoitus.

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, työpäällikkö Asko Matila, puhelin 040 5790 941, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact