c

Skanskan rakentaman Ifin toimitalon työmaalta oppia turvallisuusratkaisuihin

Lehdistötiedotteet 3.4.2007 9.03 CET

"Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimitalotyömaa Espoon Niittymaalla on esimerkki siitä, miten työturvallisuuteen panostamalla ja sitoutumalla vältytään työtapaturmilta. Vuoden 2005 kesällä käynnistetyllä Skanskan työmaalla on tapaturmien lukumäärä toistaiseksi nolla, kun vastaavan kokoisella työmaalla työtapaturmia sattuu keskimäärin 12.

Työmaalla varaudutaan jokaiseen työpäivään kuin olisi perjantai ja 13. päivä. Työmaan työturvallisuusratkaisut ja -kokemukset halutaan saattaa opiksi myös muille työmaille.

Skanska on valinnut Ifin toimitalotyömaan edustamaan Suomea maailmanlaajuisessa Skanska AB:n sisäisessä Health and Safety Award -kilpailussa, jossa ehdokkaita on yhteensä 15. Suomen edustaja valittiin lähes 400 työmaan joukosta.

""Olemme asettaneet turvallisuustavoitteet tavanomaista korkeammalle ja onnistuneet saavuttamaan ne. Työmaan kokoon nähden on harvinaista, että työkohteessa on oma päätoiminen työturvallisuusinsinööri. Kokemuksemme mukaan turvallisuutta parantaa myös läheltä piti -tilanteiden säännöllinen raportointi sekä erityinen panostus työmaan turvallisuuden suunnitteluun ja seurantaan"", kertoo riskienhallintajohtaja Kari Häkkinen Ifistä.

Ifin toimitalon työturvallisuusratkaisujen kehittämisprojektissa on mukana Työsuojelurahasto Skanskan, Ifin ja Inspectan ohella.

""Ifin toimitalohankkeen haasteellisuus on korostunut siinä, että työmaalla on rakennettu uutta ja saneerattu vanhaa toimitilaa, kun samanaikaisesti osassa toimitaloa koko ajan työskennellään"", kertoo työturvallisuusinsinööri Marko Kuukkanen Skanskasta.

Ensimmäinen vaihe valmistui lokakuussa 2006 ja viimeiset saneerattavat toimitilat ovat käytössä ennen vuoden 2007 loppua, jolloin toimitalossa työskentelevien määrä nousee noin 150:llä yli kuuteen sataan. Skanskan työmailla tapaturmia ehkäistään töiden turvallisuussuunnittelulla, johdonmukaisella henkilönsuojauksella, turvallisuuskoulutuksella, riskinottoon puuttumisella, varmistamalla kulkureittien turvallisuus ja pitämällä työympäristö siistinä.

Ifin Espoon toimitalohankkeessa nolla tapaturmaa -tavoitteeseen on päästy lisäksi sen avulla, että kulkusiltojen ja työtasojen suunnittelussa turvallisuuteen kiinnitettiin tavallistakin tarkempaa huomiota ja työmaalle nimitettiin päätoiminen työturvallisuusinsinööri. Kohteessa on pidetty myös ylimääräisiä palotarkastuksia.

Lisätiedot:

Riskienhallintajohtaja Kari Häkkinen, If, puh. 050 424 5312, Contact

Työturvallisuusinsinööri Marko Kuukkanen, Skanska, puh. 040 4100 996, Contact

Viestintäpäällikkö Anja Talasmo, If, puh. 0500 507 793, Contact

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3500.

If on Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen vakautta ja turvallisuutta. Konsernin noin 3,6 miljoonasta asiakkaasta noin miljoona on Suomen Ifin vastuulla. Henkilöstön määrä on noin 6 600, josta Suomessa toimii noin 1700. Vuonna 2006 konsernin maksutulo oli 4 miljardia euroa. If kuuluu Sampo-konserniin.

www.if.fi "