c

Skanska toteuttaa uudisrakennus Sinetin viimeistelytyöt Jyväskylässä

Lehdistötiedotteet 23.2.2006 12.39 CET

Skanska toteuttaa uudisrakennus ”Sinetin” viimeistelytyöt Jyväskylässä. Rakennuttaja on Senaatti-kiinteistöt. Rakennus on kooltaan 14 800 bruttoneliömetriä ja hankkeen koko kustannusarvio on noin 20 milj. euroa. Rakennustyöt ovat alkaneet keväällä 2005, ja rakennus valmistuu helmikuussa 2007. Kaupungin keskustassa sijaitsevalle ns. Postin tontille rakennettavat tilat tulevat Jyväskylän verohallinnon, työvoimahallinnon ja oikeusaputoimiston käyttöön.

Sinetin pääkäyttäjiä ovat Sisä-Suomen veroviraston alueyksiköt, Jyväskylän verotoimisto ja verohallinnon tietojenkäsittelypalvelu sekä Jyväskylän työvoimatoimisto ja oikeusaputoimisto. Uudisrakennuksen myötä verohallinnon eri yksiköt saadaan keskitetysti yhteen paikkaan ja työvoimatoimiston ja oikeusaputoimiston tilat ajanmukaistettua.

Rakennushanketta suunniteltaessa on kartoitettu talon tulevien käyttäjien yhteistyömahdollisuudet ja synergiaedut niin asiakaspalvelun, toimintojen kuin tilojen käyttämisen näkökulmasta. Tilojen rakenteet ja järjestelmä suunnitellaan siten, että käyttäjien työtapojen ja tarpeiden muuttuessa rakennus saadaan helposti muutettua vastaamaan uusia tilanteita.

Kortteli sijaitsee Jyväskylän keskustan umpikorttelialueella. Tontilla säilytetään asemakaavassa julkisivultaan suojeltavaksi määrätty vanha rakennus. Säilytettävän rakennuksen käyttöä tulevaisuudessa selvitetään. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on ollut jakaa Jyväskylän mittakaavaan nähden suurikokoinen rakennus osiin siten, että kaupunkikuvaa rikastaisi yhden virastojätin sijasta monen eri rakennusmassan muodostama korttelikokonaisuus. Arkkitehtoninen tavoite on ollut, että uudisrakennus muodostaisi rauhallisen ja ajattoman kiintopisteen Jyväskylän kaupunkikuvaan ja rakennus sulautuisi osaksi Jyväskylälle ominaista modernin arkkitehtuurin jatkumoa.

Julkisivujen päämateriaalit ovat puhtaaksimuurattu tiiliverhous rapattuna, hiottu sementtimosaiikki, lasi ja vähäisissä määrin ristipäähakattu graniitti sekä hapetettu kuparilevytys. Ikkunoissa on auringonsuojalasit sekä osittainen ulkopuolinen metallisäleikkö vähentämässä auringon lämpökuormaa. Rakennuksen kaikki materiaalit valitaan painotetusti kestävyyden ja ekologisuuden periaatteella.

Rakennuksen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Arkjaatiset Oy. Maanrakennus- ja perustusurakkaan kuuluvat työt valmistuivat joulukuussa 2005, ja parhaillaan on menossa runkourakka. Sen valmistuttua keväällä 2006 työt aloittaa viimeistelyurakan osalta Skanska pääurakoitsijana.

Skanska on toteuttanut Senaatti-kiinteistölle lukuisia kohteita, mm. Oulun yliopiston Tietotalo I ja II:n sekä Maasotakoulun päärakennuksen saneerauksen Lappeenrannassa. Jyväkylässä Skanska on rakentanut Normaalikoulun ala-asteen ja Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkiston.

Lisätietoja: Skanska Talonrakennus Oy, Seppo Leinonen, puh. 040 534 6784, Contact Senaatti-kiinteistöt, Jouko Keränen, puh. 020 5811 552 tai 040 582 9512

Senaatti-kiinteistöjen tiedote: www.senaatti.fi