c

Skanskan rakentama uusiutuvan energian tutkimuskeskus on noussut harjakorkeuteen Lahdessa

Lehdistötiedotteet 27.8.2009 14.30 CET

Uusiutuvan energian tutkimuskeskuksen rakentaminen Lahdessa on edennyt hyvää vauhtia. Kansainvälisen tason tutkimuskeskuksessa tullaan tekemään monipuolista tutkimusta ja kehitystä, joka liittyy biokaasun ja -öljyn ominaisuuksiin, aurinkoenergia- ja lämpöpumppuratkaisuihin, hybridipolttomoottoreihin sekä energiatehokkaisiin laitteisiin ja polttimiin. Vastaavaa tutkimuskeskusta, jossa kaikkien näiden erikoisalojen tutkimusta voitaisiin tehdä saman katon alla, ei Suomesta löydy.

Hankkeen pääurakoitsija on Skanska ja rakennuttaja on Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, joka toimii myös Suomen ympäristöteknologian osaamisklusterin koordinaattorina. ”Tavoitteemme on rakentaa Lahdesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan keskittymä. Meille on tärkeää, että voimme toteuttaa hankkeen nopeasti ja luoda Lahteen alan toimijoille hyvät edellytykset”, sanoo johtaja Juha Määttä Lahden tiede- ja yrityspuiston toimitilapalveluista. Keskukseen syntyy jopa satoja alan työpaikkoja.

Uusiutuvaan energiaan sekä energiatehokkuuteen keskittyvän teknologian kaupallinen potentiaali on voimakkaassa kasvussa, sillä EU-tasolla ja maailmanlaajuisesti energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät. Alan teknologiset ratkaisut kytkeytyvät läheisesti myös hiilidioksidipäästöjen supistamiseen: päästöjen määrää on kansainvälisten ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvien sopimusten mukaan vähennettävä nykyiseltä tasolta 60–80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Pääpaino soveltavassa tutkimuksessa

Toimintansa ensi keväänä aloittavan uuden tutkimuskeskuksen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeille uusiutuvan energian alalla. Painopiste on soveltavassa tutkimuksessa ja sellaisten kaupallisten laiteratkaisujen kehittämisessä, joilla on vientipotentiaalia. Lahteen onkin viime vuosina sijoittunut paljon ympäristöteknologia-alan yrityksiä, joille tutkimuskeskus tarjoaa mahdollisuuden kehittää tuotteitaan ja hankkia tukea osaamiselleen ja liiketoiminnalleen.

Tutkimuskeskuksen rahoituksesta noin puolet tulee EU:n rakennerahastosta ja puolet Lahden tiede- ja yrityspuistolta. Yksi rahoittajista on myös Lahden ammattikorkeakoulu, joka on ollut tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa.

Toiminta käynnistyy vuoden 2010 alussa

Tutkimuskeskuksen tiloja ja laitteita vuokrataan eri toimijoille. Laitoksen suurin yksittäinen käyttäjä tulee olemaan poltinvalmistaja Oilon Oy. Tulevia käyttäjiä ovat myös Teknillinen korkeakoulu TKK ja Lahden ammattikorkeakoulu.

Lahden Hennalan alueelle sijoittuvaan tutkimuskeskukseen tulee muun muassa lämpöpumppu- ja polttoainelaboratoriot sekä erilaisia kattilahuoneita muun muassa bioöljylle ja -kaasulle.

”Käyttäjät pääsevät aloittamaan toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2010 alusta lähtien”, kertoo työpäällikkö Ilkka Halinen Skanskasta. Keskuksen rakentaminen on tuonut työtä noin 50 rakennusalan ammattilaiselle.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy on Lahden seudun kuntien ja seudulla toimivien yliopistojen ja yritysten yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa Lahden alueen kilpailukykyä. Yhtiön pääomistaja on Lahden kaupunki 74 prosentin osuudellaan. Yhtiö edistää kasvutavoitteisten yritysten syntymistä, kasvua ja investointeja Lahden alueelle ja kehittää Lahden alueen innovaatiotoimintaa.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 900.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on noin 58 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 15 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, johtaja Juha Määttä, Contact, puh. 050 552 5999

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Ilkka Halinen, Contact, puh. 020 719 3185

Skanska Oy, tiedottaja Liisa Salmela, Contact, puh. 020 719 2201