c

Skanska toteuttaa Suomen neljänneksi suurimman jätevedenpuhdistamon Kotkaan

Lehdistötiedotteet 26.11.2007 12.27 CET

"Kymen vesi Oy ja Skanska ovat solmineet sopimuksen Mussalon jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja uudisrakennushankkeesta. Ensin rakennetaan uusi puhdistamo, joka otetaan käyttöön helmikuussa 2009. Heti tämän jälkeen alkaa vanhan puhdistamon saneeraus, jonka arvioitu valmistumisaikataulu on marraskuu 2009.

Mussalon jätevedenpuhdistamo käsittelee valmistuttuaan Kotkan, Anjalankosken, Pyhtään ja Haminan jätevesiä. Puhdistamo sijaitsee Mussalon sataman vieressä noin 10 kilometrin päässä Kotkan keskustasta.

""Tällä hetkellä puhdistamon hanketta pohjustetaan erillisurakkana tehtävillä louhintatöillä, jotka valmistuvat keväällä 2008. Uuden laitoksen rakentaminen käynnistyy kuitenkin jo joulukuussa 2007"", kertoo Skanska Infran aluejohtaja Ari Huovila.

""Mussalon jätevedenpuhdistamo tulee olemaan Suomen neljänneksi suurin. Kotkan ja Anjalankosken kaupungit sekä Pyhtään kunta perustivat vuoden 2007 alussa uuden yhtiön, Kymen Vesi Oy:n, jonka myötä haluamme keskittää viiden pienemmän puhdistamon toiminnan suureen, alueiden yhteiseen laitokseen. Keskittämisellä vähennetään vesistöön ja ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta sekä haetaan kustannussäästöjä"", sanoo Kymen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Tapani Eskola.

Pienemmät puhdistamot suljetaan, kun uusi puhdistamo on otettu käyttöön. Samaan aikaan, kun puhdistamohanke toteutetaan, Kymen Vesi Oy uudistaa laajalla alueella myös veden siirtolinjoja, joita myöten jätevedet ohjataan puhdistamoon. Kaiken kaikkiaan uuteen puhdistamoon ja siirtolinjoihin investoidaan noin 45 miljoonaa euroa.

Rakennettavaan uuteen puhdistamoon kuuluvat jäteveden esikäsittelyn mahdollistavat laitteet, ilmastusallas, jälkiselkeytys ja valvomorakennus. Ilmastusaltaan kokonaistilavuus on 23 800 kuutiometriä, ja sitä voidaan myöhemmin tarvittaessa laajentaa 30 500 kuutiometriin. Puhdistamossa on neljä vedenkäsittelylinjaa, joiden käyttö riippuu laitokseen tulevan jäteveden määrästä.

Kun hanke on saatu päätökseen, laitos pystyy käsittelemään 66 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa. Vuonna 2009 laitos pystyy puhdistamaan noin 95 000 ihmisen ja saman suuruisen kuormituksen aiheuttavan teollisuuden jätevedet. Haminan noin 25 000 asukkaan jätevedet johdetaan laitokselle tosin vasta vuoden 2011 alusta lähtien.

Kotkan ja Anajalankosken kaupunkien sekä Pyhtään kunnan omistama Kymen Vesi Oy on kunnallinen osakeyhtiö, joka toimittaa asiakkailleen korkealaatuista vesijohtovettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja puhdistamisesta.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, aluejohtaja Contact, puh. 050 4656 119

Kymen Vesi Oy, toimitusjohtaja Contact, puh. 040 055 1711

Skanska Oy, tiedottaja Contact, puh. 050 374 3070

"