c

Skanska organisoi uudelleen asuntoprojektikehitystoimintaansa Pohjoismaissa, Tšekissä ja Slovakiassa

Lehdistötiedotteet 15.6.2012 9.00 CET

Uudelleenorganisointi johtaa kertaluonteiseen 380 miljoonan Ruotsin kruunun kuluun vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Pysyvästi muutoksella saavutetaan 180 miljoonan Ruotsin kruunun vuotuiset säästöt. Lisäksi tuotantoprosessissa toteutetaan tehostamistoimia, jotka johtavat tuottavuuden kasvuun pidemmällä aikavälillä.

Asuntoprojektikehitystoiminta on pitkään tehnyt heikkoa tulosta erityisesti Ruotsissa. Tuloksen taustalla on pääasiallisesti odotettua korkeammat tuotantokustannukset sekä organisaatio, joka on mitoitettu suurempiin volyymeihin kuin mitä on todellisuudessa pystytty toteuttamaan.

Jotta asuntoprojektikehitystoiminta voi pitkällä aikavälillä saavuttaa hyväksyttävän kannattavuustason, on markkinoita, strategiaa ja organisaatiota analysoitu viime kuukausina. Analyysin tuloksena toteutetaan välittömästi liiketoiminnan laaja rakenneuudistus.

Jotta kustannustaso saadaan sopeutettua odotettuihin volyymeihin ja jotta synergiaedut rakentavan organisaation ja projektikehityksen välillä saadaan paremmin hyödynnettyä, kaikki pohjoismaiset asuntoprojektikehitystoiminnot integroidaan nyt osaksi rakentamispalveluja Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kunkin maan toimitusjohtajan alaisuuteen. Nimitykset kaikkiin keskeisiin ylimmän johdon tason toimiin on jo tehty kussakin maassa. Yhteispohjoismaisen tason asuntoprojektikehitysyksikkö lakkautetaan kokonaan. Uudelleenorganisoinnin myötä työntekijöiden määrää vähennetään noin 150 henkilöllä. Näistä noin 110 vähennetään Ruotsissa, noin 20 Norjassa ja enintään 20 Suomessa.

”Näemme, että asunnoille on vahva kysyntä Pohjoismaissa pitkällä tähtäimellä. Asuntoprojektikehitys on tärkeä osa Skanskan ydinliiketoimintaa, ja meillä on käyttämätöntä synergiaa rakentamis- ja asuntoprojektikehitystoimintojen välillä. Rakenneuudistuksen tarkoituksena on säilyttää ja vahvistaa markkinaosuutemme Pohjoismaiden kaupunkialueilla", Skanskan pääjohtaja Johan Karlström sanoo.

Pohjoismaisen asuntoprojektikehitystoiminnan rakenneuudistus johtaa 300 miljoonan Ruotsin kruunun kertaluonteisiin kustannuksiin vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Tästä 150 miljoonaa Ruotsin kruunua liittyy työntekijöiden irtisanomisiin ja 150 miljoonaa Ruotsin kruunua on arvonalennuksia meneillään olevista projekteista, joissa aiemmin ennakoitujen voittojen ei odoteta toteutuvan.

Asuntokehityksen maapankin arvioinnissa Pohjoismaissa ei löydetty tarvetta maan arvonalennuksille. Pohjoismaissa asuntokehityksen maapankin koko kuitenkin sopeutetaan nykyisiin volyymeihin, jotta käyttöpääomalle saavutetaan vakaa tuotto. Sopeuttaminen toteutetaan ajan mittaan esimerkiksi divestoinneilla, neuvottelu-urakoilla sekä vaihtamalla maata toimitilaprojektikehityksessä käytettävään maahan.

Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa asuntokehitystoiminta keskittyy Prahan alueelle. Tämä johtaa 80 miljoonan Ruotsin kruunun arvoiseen maan arvonalennukseen. Muutoksen taustalla on Prahan ulkopuolisen alueen heikko markkinatilanne, jonka ei odoteta paranevan lähitulevaisuudessa.

Skanskan taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Kohdennettu keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto hankekehitystoiminnalle, sisältäen asuntoprojektikehityksen, on 10–15 prosenttia vuosittain. Asuntoprojektikehitys raportoidaan jatkossakin erillisenä segmenttinä.

Uudelleenorganisointi ei vaikuta Skanskan asuntoprojektikehitystoimintaan Puolassa ja Iso-Britanniassa.

Skanska AB:n varatoimitusjohtaja ja Skanskan johtoryhmän jäsen Richard Hultin on vastannut uudelleenorganisoinnista. Richard on jatkossakin vastuussa Skanskan toimitilaprojektikehityksestä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä asuntoprojektikehityksestä Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Iso-Britanniassa.

Kertaluonteinen 380 miljoonan Ruotsin kruunun maksu on segmenttiraportoinnin mukainen. IFRIC-tulkintaohjeen mukaisesti vastaava määrä on 230 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Pontus Winqvist, CFO
Puhelin +46104488851