c

Skanska voitti Lounais-Suomen alueen työturvallisuuskilpailun

Lehdistötiedotteet 19.4.2007 11.16 CET

" Skanska on voittanut Lounais-Suomen alueen vuoden 2006 työturvallisuuskilpailussa suurten rakennusliikkeiden sarjan. Kilpailun tulokset julkistettiin Turussa 19.4.2007. Kilpailu on osa vuonna 1991 aloitettua työturvallisuuskampanjaa, jonka ovat yhdessä järjestäneet Rakennusteollisuus RT ry, Turun ja Porin työsuojelupiiri ja Rakennusliitto.

""Runsaat kaksi vuotta sitten lähdimme edistämään työturvallisuutta aivan uudella vaihteella. Turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia, ja koko henkilöstö on tehnyt paljon työtä sen tavoitteen eteen, että jokainen voi päästä työmailtamme terveenä kotiin. Tapaturmataajuutemme on pudonnut 95 % kahden vuoden aikana: vuonna 2004 se oli 109, kun vuonna 2006 se oli 5. Tämä jos mikä kertoo, että tuloksia turvallisuustyössä on saatu aikaan varsin nopeasti"", sanoo Skanska Talonrakennus Oy:n Turun aluetoimiston rakennuspäällikkö Heikki Korpela.

Korpela sanoo, että käänne on edellyttänyt koko henkilöstöltä muutosta niin ajattelutavoissa, asenteissa kuin käyttäytymisessäkin. ""Nyt ansaittu voitto osoittaa, että turvallisuustyömme on tunnustettu myös yrityksemme ulkopuolella, ja se on luonnollinen välietappi matkallamme kohti koko Skanska-konsernin nolla tapaturmaa -tavoitetta.""

Skanskan Länsi-Suomen yksikössä muun muassa ryhdyttiin vuonna 2005 noudattamaan käytäntöä, jonka mukaan tapaturman uhriksi joutunut työntekijä, hänen esimiehensä, aluejohtaja ja työsuojelupäällikkö pitävät aina tapaturman satuttua kehityskeskustelun, jossa puidaan tapaturman syitä ja sitä, miten vastaavia sattumuksia voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä. Tätä käytäntöä on nyt ryhdytty noudattamaan Skanskassa ympäri Suomea.

Skanskan työmaiden viikkopalavereissa työturvallisuus on aina ensimmäisenä asialistalla, ja yksiköiden johto käy muutaman kuukauden välein työmaakierroksilla, joilla keskitytään erityisesti turvallisuusasioihin. Lisäksi Skanskassa pidetään huolta siitä, että työmailla käytetään henkilökohtaisia suojaimia ja että työvälineet ovat kunnossa: rikkinäiset välineet poistetaan käytöstä, jotta ne eivät aiheuttaisi tapaturmia.

Turvallisuushavainnot ovat osoittautuneet yhdeksi tehokkaaksi keinoksi työtapaturmien ehkäisyssä. Taskussa kulkevien turvallisuushavaintokorttien avulla työntekijät ilmoittavat turvallisuuspuutteista ja läheltä piti -tilanteista, ja tieto niistä kulkee heti muun muassa työnjohdolle. Tarkoitus on tiedostaa ja tunnistaa riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, korjata epäkohdat ja näin välttää tapaturmat. Skanskassa työtapaturmien määrä on vähentynyt samassa suhteessa kuin turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut.

Skanska lahjoittaa yhden euron jokaisesta henkilöstönsä tekemästä turvallisuushavainnosta Invalidiliiton kuntoutustoiminnan tukemiseen. Vuonna 2006 Skanskan työmailla kirjattiin kaikkiaan 4260 turvallisuushavaintoa, ja Skanska on nyt lahjoittanut vastaavan määrän euroja Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskukselle.

""Turun ja Porin työsuojelupiiri on seurannut Skanskan työturvallisuuden myönteistä kehitystä suurella tyytyväisyydellä. Yrityksessä on panostettu riskien poistamiseen sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden turvallisuuskoulutukseen. Tämä on havaittavissa selvästi viranomaisen tekemissä TR-mittauksissa, joiden keskiarvot ovat parantuneet. Skanskan voiton ratkaisi tänä vuonna erityisesti alhainen tapaturmataajuus ja myös työmaiden tasaisen hyvä TR-mittauksen taso"", luonnehtii työsuojelupiirin tarkastajan Olavi Laine.

Lounais-Suomen alueen työturvallisuuskilpailussa suurten ja pienten rakennusliikkeiden sarjoissa kilpailijoita vertaillaan toisiinsa kolmen mittarin perusteella. Ensimmäinen mittari ovat TR-mittaukset: Kunkin yrityksen työmailla tehdään useita TR-mittauksia, ja niiden tulosten keskiarvolla on 50 prosentin painotus kilpailijan lopullisessa arvosanassa. Neljä Skanskan parasta työmaata huomioitiin kilpailumittauksissa, ja niiden TR-indeksit olivat 95, 94, 94 ja 93.Toinen mittari on työturvallisuussuunnittelu, jolla on 30 prosentin painotus, ja kolmas mittari on tapaturmataajuus 20 prosentin painoarvolla.

Skanska menestyi rakennusalan työturvallisuuskilpailuissa myös muilla alueilla vuonna 2006. Se voitti kaikki sarjat Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -kilpailussa. Lisäksi palkintosijoja ja kunniamainintoja tuli useammassa alueellisessa työturvallisuuskilpailussa eri puolilla Suomea.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, työsuojelupäällikkö Contact

Skanska Oy, tiedottaja Contact Rakennusteollisuus RT ry, asiamies Contact

"