c

[b|Turvallisuus kohenee huolellisella suunnittelulla - Skanska viettää maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoa 22.–28.10.2007]

Lehdistötiedotteet 19.10.2007 13.31 CET

"Euroopan työterveys- ja turvallisuusviikolla Skanska-konserni viettää tänä vuonna kolmannen kerran omaa maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoaan. Tavoitteena on yksi kokonainen viikko ilman, että Skanskan lähes 60 000 työntekijälle sattuu ainoatakaan tapaturmaa.

""Vaikka turvallisuusasiat otetaan meillä huomioon jokapäiväisessä toiminnassa ja niitä pidetään jatkuvasti esillä, työturvallisuusviikko on havaittu hyväksi tavaksi korostaa turvallisuuden tärkeyttä"", sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki. Tällä kertaa yhtiön työturvallisuusviikon teemoina ovat vaaroihin varautuminen ennalta sekä työmaatreenit.

""Hyvin tepsivä keino parantaa työturvallisuutta on töiden huolellinen ennakkosuunnittelu. Olemme nyt kehittäneet menettelyn, jonka mukaan työporukka tekee yhdessä työn turvallisuussuunnitelman jokaisesta riskialttiista työvaiheesta"", Hetemäki lisää.

Työturvallisuutta parantaa myös työntekijöiden vetreyttäminen liikunnan avulla, sillä rakennusalalla selän venähdykset, nilkan nyrjähtämiset ja nivelten rasitusvammat eivät ole harvinaisia. Työmaatreenit ovat varttitunnin mittaisia työajalla pidettäviä liikuntahetkiä, joiden kautta opetellaan oikeita työtapoja, -asentoja ja elvyttäviä venytyksiä. Useilla Skanskan työmailla järjestettäviä treenejä pyritään työturvallisuusviikolla tekemään tutuksi entistä suuremmalle joukolle skanskalaisia.

Skanska pyrkii jatkuvasti vähentämään tapaturmien määrää ja vakavuusastetta. Viime vuosina tehty työ työturvallisuuden parantamiseksi on tuottanut tulosta: tapaturmataajuus on tänä vuonna tähän mennessä 26, kun se kolme vuotta aiemmin oli 57. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.

""Vaikka edustamme rakennusalalla työturvallisuuden kärkeä Suomessa, se ei vielä riitä. Skanska-konsernin eri maissa toimivista yksiköistä olemme häntäpäässä. Muiden kokemuksista tiedämme, että tapaturmaton toiminta on mahdollista ja myös meidän tinkimätön tavoitteemme"", Hetemäki painottaa.

Keskeiset keinot turvallisuuden parantamisessa ovat olleet koko henkilöstön työturvallisuuskoulutus, suojavälineiden käytön tehostaminen, turvallisuushavaintokorttien käyttäminen, tapaturmien huolellinen tutkinta, johdon sitoutuminen ja työturvallisuuskierrokset sekä asenteisiin vaikuttaminen. Vuoden 2006 alusta on kaikilta Skanskan työmailla työskenteleviltä, myös aliurakoitsijoilta, edellytetty työturvallisuuskorttia. Kaikki työmaakokoukset aloitetaan käymällä läpi turvallisuusasioita. Työturvallisuuden seuranta on myös nostettu Skanskassa tulospalkkioihin taloudellisten mittareiden rinnalle.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 56 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 13,6 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Skanska Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, puh. (09) 6152 2082, 040 866 8551, Contact

Skanska Oy, tiedottaja Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

www.skanska.com/safetyweek

"