c

E18-moottoritien kallioleikkauksen korjaus on alkanut Muurlassa – työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin

Lehdistötiedotteet 30.6.2010 13.00 CET

E18 Muurla–Lohja-moottoritien Muurla–Hepomäki-osuudella suoritetaan kesäkuun lopun ja heinäkuun aikana korjaustöitä kohdalla, jossa sattui 23.5. sortuma. Työt aiheuttavat muutoksia tieosuuden liikennejärjestelyihin.

Sortumakohdan kallioleikkauksen päältä on poistettu maa-ainesta kalliopinnan paljastamiseksi. Näin on voitu tutkia kalliota tarkemmin. Geologit ovat arvioineet tilanteen, ja heidän suositustensa mukaisesti kallioleikkauksesta louhitaan kiveä pois. Räjäytysten aikana liikenne katkaistaan, muutoin yksittäisiä kaistoja kiinni Kesäkuun 29. päivästä lähtien toimenpidealueella eli Muurlan eritasoliittymän ja Hepomäen tunnelin välisellä alueella on suljettu tielläliikkujien turvallisuuden takaamiseksi Helsingin suuntaan vievän ajoradan oikea kaista.

Räjäytystöiden ajaksi alueen molempiin suuntiin vievä moottoritieliikenne pysäytetään. Räjäytyksiä suoritetaan enintään kerran päivässä alkuillasta, jolloin liikenne on hiljaista, ja hetkelliset pysäytykset kestävät enintään 8 minuuttia.

Jotta louhittu kivi saadaan turvalliseksi kuljetettua pois paikalta, Turun suuntaan vievän ajoradan vasen kaista joudutaan myös hetkittäin sulkemaan ja nopeusrajoitusta alueella laskemaan Hepomäen tunnelin ja Muurlan eritasoliittymän välillä.

Liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät heinäkuun ajan

Räjäytystyöt alkavat viikolla 27. Kallioleikkauksen louhintatyön aikana kallion tilannetta seurataan ja louhintojen jälkeen kallioleikkaus katselmoidaan, jotta voidaan määritellä, tarvitaanko mahdollisesti lisätoimenpiteitä.

Liikenne palautetaan ennalleen elokuun alkuun 2010 mennessä.

Liikennevirasto on tilannut palveluntuottajalta Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä E18-moottoritien Muurla–Lohja-osuuden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Skanska ja Lemminkäinen ovat osakkaina sekä Tieyhtiö Ykköstiessä että rakennus- ja ylläpitotöistä vastaavassa Työyhteenliittymä E18:ssa. Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.

Lisätietoja:

30.6.2010 lähtien: Skanska Infra Oy, yksikönjohtaja Jyrki Karinen, Contact, puh. 020 719 3184 30.6.2010–5.7.2010: Liikennevirasto, yksikön päällikkö Magnus Nygård, Contact, puh. 020 637 3576

5.7.2010 lähtien: Liikennevirasto, johtaja Matti Vehviläinen, Contact, puh. 0400 833 119