c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri: Toimitiloilta vaaditaan tehokkuutta – avo- ja yhdistelmätoimistojen suosio lisääntyy

Lehdistötiedotteet 9.2.2005 9.00 CET

Yritykset panostavat entistä enemmän tilatehokkuuteen. Tehokkuuden lisäksi myös toiminnalliset tekijät ohjaavat tulevaisuuden toimistokysyntää. Tilaratkaisujen tulee olla joustavia ja yhä nopeammin muunneltavissa erilaisiin toimintoihin ja toimintatapoihin. Yhä useampi tilankäyttäjäyritys hakee juuri oman yrityksensä tarpeisiin räätälöityä tilaratkaisua. Pohjaratkaisultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vanhanaikaiset toimistotilat eivät enää täytä käyttäjien vaatimuksia. Tilojen tulee olla viihtyisiä, terveellisiä ja turvallisia ja siten edistää myös työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Tilat nähdään strategisena resurssina, jotka joko tukevat tai vaikeuttavat yritysten kykyä menestyä.

Tämä selvisi ensimmäistä kertaa toteutetusta Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista. Barometrin ovat kehittäneet yhteistyössä Skanska ja KTI Kiinteistötieto Oy, joka myös toteutti kyselyn. Barometrin tulokset julkistettiin 9.2.2005 Coresma 2005 -tapahtumassa.

Toiminnalliset tekijät ohjaavana tekijänä

Tulevaisuuden Työympäristö 2005 -barometrin mukaan yritysten toiminta muuttuu vuorovaikutteisemmaksi, etätyöskentely yleistyy ja tilojen käyttö tehostuu. Työntekijöiden ja työpisteiden määrän arvioidaan kasvavan, mutta toimistojen neliömäärät eivät juurikaan muutu. Tilat otetaan tulevaisuudessa tehokkaampaan käyttöön avotila- ja yhdistelmätoimistoratkaisuilla sekä jaetuilla työpisteillä.

– Yritykset haluavat juuri omiin tarpeisiinsa räätälöityjä, tehokkaita ja joustavasti muunneltavia tiloja. Neliöt on saatava tehokkaampaan käyttöön, ja tämä tulee vähentämään ns. huonetoimistojen määrää. Muutokseen vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät, sillä toimitilat koetaan strategiseksi resurssiksi, joka parhaimmillaan tukee työyhteisön kehittymistä ja luovuutta, kertoo barometrin toteutuksesta vastaava Riitta Lahtinen KTI Kiinteistötieto Oy:stä.

Toimitilat vaikuttavat henkilöstön viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon, ja sitä kautta yrityksen taloudelliseen tulokseen. Tiimi- ja ryhmätyöskentelytilojen, neuvotteluhuoneiden ja henkilöstön epävirallisten kohtaamispisteiden tarve kasvaa. Toisaalta yritykset tiedostavat tarpeen ns. hiljaisille työhuoneille. Vastaajista jopa 70 prosenttia arvioi etätyöskentelyn lisääntyvän seuraavan kolmen vuoden aikana. Myös työskentely useammassa toimipaikassa sekä asiakkaan luona yleistyy.

Lentokentän alue ja Helsingin ydinkeskusta suosituimmat alueet

Sijainnillisesti houkuttelevimpina alueina yritykset pitivät Helsinki-Vantaan lentokentän aluetta ja Helsingin ydinkeskustaa. Seuraavaksi kiinnostavimmat alueet olivat Helsingin kantakaupunki ja Helsingin niemen muut alueet sekä Ruoholahti. Espoossa yritykset hakeutuvat mieluiten kaupungin eteläosiin.

Liikenteellinen saavutettavuus tärkeää

Uusien toimistotilojen tulee olla ennen kaikkea helposti saavutettavissa. Myös paikoitusmahdollisuudet ja kohteen turvallisuusratkaisut ovat kriittisiä tekijöitä yrityksille. Käyttäjät hakevat yhä modernimpaa tilaa, jossa tietoverkkojen taso, ilmanvaihto ja jäähdytys sekä valaistusolosuhteet ovat kunnossa. Perinteiset toimistotalot ovat kuitenkin suositumpia tai vähintään yhtä suosittuja kuin ns. business parkit.

Taustatietoja Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri selvitti pääkaupunkiseudulla toimivien, yli 50 hengen yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä tarpeita, näkemyksiä ja odotuksia. Internet-pohjainen kysely kohdistettiin 1338 yritykseen, joista 218 vastasi. Vastaajina olivat talous-, henkilöstö-, ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Barometrin ovat suunnitelleet KTI Kiinteistötieto Oy ja Skanska. Barometrin toteutti KTI Kiinteistötieto Oy tammikuussa 2005. Barometri toteutetaan vuosittain.

Lisätietoja: Skanska Talonrakennus Oy, markkinointijohtaja Risto Linnankoski, puh. (09) 6152 2722 tai 040 7221 341, Contact

KTI Kiinteistötieto Oy, tuotepäällikkö Riitta Lahtinen, puh. 020 7430 130, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact

www.kti.fi