c

Skanska-konsernin kansainvälinen tietomallintamisen osaamiskeskus Suomeen

Lehdistötiedotteet 3.6.2009 0.00 CET

Skanska AB -konserni on päättänyt sijoittaa Suomeen tietomallintamisen kansainvälisen osaamiskeskuksen (Building Information Modelling Competence Center). Osaamiskeskuksen tehtävä on kehittää ja ylläpitää mallintamisosaamista sekä viedä tulokset kaikkien konsernin liiketoimintayksiköiden käyttöön. Työssä hyödynnetään kokemuksia kaikista maista, joissa Skanska toimii.

Päätöksen taustalla on Skanskan linjaus siitä, että kaikki omaperusteiset hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa tietomallien avulla. “Keskuksen perustaminen auttaa meitä jakamaan tietoa koko Skanskan liiketoimintayksiköiden välillä”, sanoo Magnus Norrström, Skanskan kansainvälisen tietomallintamisen neuvoston puheenjohtaja.

Osaamiskeskuksen toimintaa rahoittavat lähivuosina Skanska AB ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes. Suomi valittiin osaamiskeskuksen sijoituspaikaksi, koska Skanska on Suomessa edistynyt hyvin tietomallintamisen käytössä ja Suomesta löytyy korkeatasoista ohjelmisto- ja tutkimusosaamista tietomallintamisen alalla. Osaamiskeskus tuleekin hakemaan yhteistyökumppaneita korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja alan ohjelmistotaloista niin Suomesta kuin muualta.

Ensimmäisessä vaiheessa osaamiskeskus keskittyy siihen, että tietomallipohjainen suunnittelu tuoterakennekirjastoineen ja ohjeineen, tietomallien tarkastuskäytännöt ja tuotantomallintaminen otetaan käyttöön koko Skanska-konsernissa. Jatkossa tietomallien soveltamista laajennetaan esimerkiksi visualisointeihin ja määrälaskentaan sekä tietomallintamisen käyttöön työturvallisuussuunnittelussa. Tietomalleja tullaan käyttämään Skanskassa myös rakennusten energia-analyyseihin sekä ympäristökuormituksen arviointiin.

Mallintamalla suunnitelmien laatu paranee

”Päätös tietomallintamisen osaamiskeskuksen sijoittamisesta Suomeen on merkittävä tunnustus sille työlle, jota tietomallintamisen kehittämiseksi on meillä tehty. Tämä myös antaa Suomen Skanskalle eväitä pysyä kärjessä tietomallien käytössä ja sitä kautta kehittää tuottavuuttamme”, toteaa Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Suomessa Skanska käyttää jo pitkälti tietomalleihin pohjautuvaa suunnittelua. Mallintamisesta saadaan konkreettisia hyötyjä, kuten keskenään ristiriidattomat ja havainnolliset suunnitelmat sekä asiakkaille että rakentajille.

”Suomessa olemme käyttäneet tietomallintamista laajemmin kuin muissa Skanskan toimintamaissa. Suurin haasteemme onkin saada koko Skanska samalle tasolle tietomallien käytössä”, sanoo osaamiskeskuksen toiminnasta vastaava kehityspäällikkö Ilkka Romo.

Osaamiskeskuksessa työskentelee aluksi viiden henkilön suomalaistiimi, jota täydennetään myöhemmin eri maista tulevilla asiantuntijoilla ja harjoittelijoilla. Yksi keskuksen ensimmäisistä tehtävistä on järjestää koulutusohjelmia tietomallintamisen työkalujen käyttöön.

Tietomalli on rakennuksen virtuaalinen pienoismalli, joka sisältää monenlaista tietoa rakennuksen tiloista, osista, mitoista ja materiaaleista. Tietomalleja voidaan käyttää esimerkiksi eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittamisessa, suunnitteluvirheiden ennaltaehkäisemisessä, tarjouslaskennassa sekä rakentamisen aikataulujen ja vaiheistuksen seurannassa ja simuloinnissa.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 900.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on noin 58 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 15 miljardia euroa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Ilkka Romo, Johtaja, tuottavuus ja laatu