c

Skanskan tulos Suomessa ja Virossa 2010

Lehdistötiedotteet 10.2.2011 0.00 CET

- Skanska Oy -konsernin tulos jäi kokonaisuudessaan heikoksi. - Rakentamispalveluiden tulosta rasittivat goodwillin alaskirjaukset sekä muutamat tappiolliset projektit. - Asuntojen myynti jatkui hyvänä, ja asuntoprojektikehityksen tulos oli hyvä. - Tilauskanta kehittyi erinomaisesti, ja saatujen tilausten määrä oli noin 50 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

EUR milj. - Liikevaihto 882,8 (818,8) - Liikevoitto 10,2 (21,3) - liikevoittoprosentti 1,2 % (2,6 %) - Tulos rahoituserien jälkeen 8,4 (20,8) - Tulouttamaton tilauskanta 646 ( 455) - Saadut tilaukset 897 (583)

(Suluissa vuoden 2009 luvut)

Konsernin liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 882,8 miljoonaa euroa (818,8). Liikevaihtoa edellisvuodesta kasvattivat erityisesti tilausten määrän kasvu sekä vilkkaana käynyt omaperustaisen asuntotuotannon asuntokauppa. Infrarakentamisessa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja toimitilarakentamisen liikevaihto pieneni. Myös Viron liikevaihto laski hieman.

Konsernin raportoitu liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (21,3) eli 1,2 prosenttia liikevaihdosta (2,6 prosenttia). Liikevoittoa rasittivat yhteensä 17,6 miljoonan euron kertaluontoiset erät, joita olivat muun muassa goodwillin alaskirjaukset ja oikeuden määrämä korvaus Finnavialle. Vertailukelpoinen liikevoitto – ilman kertaluonteisia eriä – parani edellisvuodesta ja oli 27,8 miljoonaa euroa (21,3) eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta (2,6 prosenttia). Vertailukelpoisen liikevoiton kasvuun edellisvuoteen verrattuna vaikutti erityisesti asuntoprojektikehityksen parantunut tulos.

Henkilöstömäärä Suomessa ja Virossa vuoden 2010 lopussa oli yhteensä 3138 henkilöä (2758).

Rakentamispalvelut

EUR milj. - Liikevaihto 711,5 (664,8) - Liikevoitto -6,7 (23,0) - % liikevaihdosta - 0,9 % (3,5 %)

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki kommentoi rakentamispalveluiden tulosta:

”Viime vuonna rakennusmarkkinat alkoivat elpyä, mikä johtui erityisesti asuntorakentamisen lisääntymisestä. Toimitilarakentaminen pysyi alhaisella tasolla, mutta korjausrakentamisessa alkoi näkyä lievää nousua. Infrarakentamisen väheneminen jatkui.”

”Hyvästä asuntomyynnistä ja erinomaisesti kehittyneestä tilauskannastamme huolimatta Skanskan rakentamispalveluiden tulos vuodelta 2010 oli kuitenkin huono. Tulosta rasittivat kertaluontoiset erät sekä muutamat tappiolliset projektit.”

”Saatujen tilausten määrä oli noin 50 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna, mikä antaa hyvän lähtökohdan tälle vuodelle. Kuluttajien luottamus talouteen on säilynyt, joten asuntomarkkinoiden odotetaan jatkuvan vahvana.”

”Olemme nyt aloittaneet uuden strategiakauden, jossa tavoitteenamme on kannattava kasvu. Ensisijainen tavoitteemme on saada kaikki yksiköt kannattaviksi. Muita painopistealueitamme ovat työturvallisuus, toiminnan eettisyys, henkilöstön kehittäminen, ympäristötehokkuus ja riskienhallinta.”

”Olemme jatkaneet pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden kehittämiseksi. Aiempien vuosien positiivisesta kehityksestä poiketen vuonna 2010 tapaturmien määrä valitettavasti kasvoi tapaturmataajuuden olleesa 14,3 (tapaturmat per miljoona työtuntia).”

Merkittäviä hankkeita ovat muun muassa vuonna 2010 valmistunut Technopolis Yliopistonrinne Tampereella ja vuoden 2011 alussa valmistuva Crusellin silta Helsingissä. Parhaillaan rakenteilla ovat esimerkiksi Makkaratalona tunnetun City-Centerin liikekorttelin toimisto- ja kauppakeskus Helsingissä, Impivaaran uimahallin saneeraus Turussa, Palokankeskus III:n 2-vaihe Jyväskylässä ja Alatorin pysäköintihalli Kuopion keskustassa.

Vuonna 2010 Skanskan rakentamien valmistuneiden asuntojen määrä oli 2146 (1259), joista omaa tuotantoa 287 (548). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 3710 (2855 asuntoa).

Toimitilaprojektikehityksestä vastaava Skanska Commercial Development Finland myi kesällä 2010 Lintulahden toimistotalon Helsingissä. Hankkeelle on myönnetty platinatason LEED®-sertifikaatti. Ruskeasuolle on rakenteilla toimistokeskittymä Manskun Rasti, josta ensimmäisenä valmistuu uusi pääkonttori Skanskatalo alkuvuodesta 2012. Toisen toimistotalon rakentaminen käynnistyy keväällä 2011.

Viron rakennusmarkkinoilla vuosi 2010 oli edelleen tiukka ja haasteellinen. Vuonna 2011 odotetaan euroon siirtymisen vakauttavan markkinoita ja EU:n rahoitukseen perustuvien rakennushankkeiden lähtevän liikkeelle. Skanska EMV:n osuus Skanska Oy:n liikevaihdosta on noin viisi prosenttia.

Vuonna 2010 valmistuivat esimerkiksi Orissaaren sähkönjakelukeskuksen saneeraus Saarenmaalla ja Põlvan jäteveden käsittelylaitos. Parhaillaan ovat rakenteilla muun muassa Sakun kunnallinen vesi- ja viemärijärjestelmä sekä Tallinnan yliopiston opiskelija-asuntola.

Asuntoprojektikehitys

EUR milj. - Liikevaihto 248,4 (199,3) - Liikevoitto 17,7 (-1,7) - % liikevaihdosta 7,1 % (- 0,9 %)

Vuonna 2010 Skanska aloitti Suomessa 1556 (28) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 1138 (770). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 1532 (263) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 39 (185).

Tampereen Härmälänranta on merkittävä aluehanke, jota kehitetään edelleen tulevina vuosina. Skanska hankki uudelta asuinalueelta lisää maata, ja kaikkiaan alueelle on tulossa noin 2000 asuntoa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Helsingissä Lauttasaaressa niin kutsuttu Delta-kortteli täydentyy uusilla taloilla. Järvenpäässä aloitettiin seitsemän kerrostaloa käsittävän Melodiapiha-korttelin rakentaminen. Jyväskylän Savelassa Postikorttelin kaksi ensimmäistä asuinkerrostaloa valmistuvat vuoden 2011 alussa, ja seuraava kohde on käynnistymässä.

Kesäkuussa 2010 Skanska osti osuuden Sipoonranta Oy:stä, joka kehittää ja rakentaa uutta asuinaluetta Sipooseen. Alueelle on tulossa lähes 300 asuntoa, liiketiloja ja vierasvenesatama.

Johtaja Markus Heino kommentoi asuntoprojektikehityksen tulosta:

”Asuntoprojektikehityksen tulos oli hyvä. Loppuvuodesta 2009 alkanut markkinoiden toipuminen jatkui. Asuntoaloitusten määrä lähti vahvaan kasvuun, ja asuntojen myynti kasvoi. Kuluttajien usko talouteen näyttää edelleen pysyvän vakaana."

___

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asunto- ja toimitilaprojektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan toimitilaprojektikehityksen Suomen luvut Skanska AB raportoi osana pohjoismaista Skanska Commercial Development Nordic -yksikköä ja elinkaarihankkeiden luvut osana Skanska Infrastructure Development -yksikköä.

Konsernin raportointikäytäntö muuttui vuoden 2010 alusta. Luvut esitetään segmenttiraportoinnin mukaisesti, joka eroaa IFRIC 15 -tulkintaohjeesta omaperustaisten asuntohankkeiden osalta. Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos huomioidaan segmenttiraportoinnissa myytyjen asuntojen osalta. Vertailuluvut vuodelta 2009 on muutettu vastaamaan uuden raportointikäytännön lukuja.

Lisätietoja:

Rakentamispalvelut: Skanska Oy, toimitusjohtaja Juha Hetemäki, puh. 020 719 2071, Contact

Rakentamispalvelut: Skanska Oy, talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 020 719 2768, Contact

Asuntoprojektikehitys: Skanska Kodit, Business Area Director Markus Heino, puh. 020 719 2282, Contact

Skanska AB:n tulostiedote löytyy osoitteesta: www.skanska.com