c

Skanska aloittaa rakennusalan oppisopimuskoulutuksen

Lehdistötiedotteet 9.5.2006 9.38 CET

Skanska aloittaa oppisopimuskoulutuksen, jossa 16–25-vuotiaat voivat opiskella rakennusalan perustutkinnon. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsingin kaupungin opetusviraston oppisopimustoimisto sekä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Vallilan koulutusyksikkö.

Oppisopimuskoulutus kestää noin kaksi vuotta, ja se suoritetaan palkallisessa määräaikaisessa työsuhteessa. Ammattiin opiskelu tapahtuu rakennustyömaalla opiskelijalle nimetyn työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Lisäksi oppilas suorittaa yhteensä 11 viikon tietopuoliset opinnot ammattioppilaitoksessa talonrakentajan koulutusohjelmassa viikon mittaisissa jaksoissa. Koulutus alkaa syksyllä 2006.

– Skanskassa on järjestetty oppisopimuskoulutusta aikaisemminkin, esim. LVI-alan perustutkinnoissa. Hyvien kokemusten perusteella halusimme laajentaa käytäntöä. Oppisopimustoimisto kiinnostui ajatuksesta ja ryhdyimme suunnittelemaan keskitettyä ohjelmaa, kertoo johtaja Kirsi Mettälä Skanskasta.

– Koulutus on suunnattu peruskoulun päättäville ja päättäneille nuorille. Oppisopimus on käytännönläheinen tapa oppia ammatti myös heille, joita ei tavanomainen koulun penkillä istuminen houkuttele. Tämä on lisäksi yksi tapa varmistaa, että meillä on päteviä työntekijöitä rakennusalalla myös tulevaisuudessa, jatkaa Kirsi Mettälä.

– Vastaavia projekteja on ollut muilla aloilla, mutta rakennusalalla tämä on ensimmäinen, joten odotamme tuloksia mielenkiinnolla, toteaa koulutustarkastaja Esa Björn Helsingin kaupungin opetusviraston oppisopimustoimistosta.

Hakuaika oppisopimuskoulutukseen päättyy 22.5.2006. Ensimmäiseen koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 15–20 alalle soveltuvaa nuorta.

Skanskan toiminta Suomessa ja Virossa kattaa rakentamispalvelut ja asuntojen projektikehityksen. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, maa- ja ympäristörakentaminen sekä talotekniikkapalvelut. Asuntojen projektikehityksestä eli omaperusteisesta asuntotuotannosta vastaa Skanska Kodit. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli 1061,6 milj. euroa ja henkilöstön määrä noin 3500.

Lisätietoja Skanska Oy, henkilöstön kehittäminen ja viestintä, johtaja Kirsi Mettälä, puh. (09) 6152 2228, Contact

Helsingin kaupungin opetusvirasto, oppisopimustoimisto, koulutustarkastaja Esa Björn, puh. 050 512 5085, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro, puh. (09) 6152 2426, Contact

Lisätietoa Skanskan oppisopimuskoulutuksesta