c

Työn suunnittelu ehkäisee tapaturmia - Skanska viettää maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoa

Lehdistötiedotteet 3.11.2008 0.00 CET

Skanska-konserni viettää tänä vuonna neljännen kerran maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoa. Tavoitteena on yksi kokonainen viikko ilman, että Skanskan noin 60 000 työntekijälle sattuu ainoatakaan tapaturmaa. Tänä vuonna viikon teemana on suunnittelun tärkeys tapaturmien torjunnassa.

"Vaikka olemme määrätietoisella työllä saaneet työturvallisuuden paranemaan rakennustyömaillamme, meillä on vielä paljon tehtävää. Työturvallisuusviikko on hyvä tapa muistuttaa asiasta. Teemaviikolla halusimme alun perin osoittaa, että jos voimme tehdä viikon töitä ilman tapaturmia, se on mahdollista pidemmänkin ajan ja voimme saavuttaa tavoitteemme: tapaturmattomat työmaat," kertoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

"Viime vuonna otimme käyttöön jokaisesta korkean riskin työstä tehtävän työn turvallisuussuunnitelman. Esimerkiksi putoamisvaarallisista töistä työnjohto ja työntekijät laativat yhdessä suunnitelman ennen työn aloittamista. Tämän vuoden työturvallisuusviikolla sama huolellisen suunnittelun periaate ulotetaan kaikkiin aloitettaviin töihin. Lisäksi jokainen työntekijä tarkastaa oman työnsä turvallisuuden," lisää Hetemäki.

Järjestelmällinen turvallisuustyö aloitettiin Skanskassa vuonna 2004. Tapaturmataajuus on laskenut selvästi: vuonna 2004 taajuus oli 57 ja vuoden 2008 syyskuussa 19,2. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.

"Suomessa Skanska sijoittuu tapaturmataajuudella mitattuna rakennusalan kärkeen. Työmaamme ovatkin sijoittuneet kärkisijoille rakennusalan työturvallisuuskilpailuissa eri puolilla Suomea. Sen sijaan vertailussa Skanskaan muissa maassa olemme vielä häntäpäässä," kertoo Hetemäki.

Hyvän suunnittelun lisäksi muita Skanskan käyttämiä keinoja turvallisuuden parantamisessa ovat muun muassa koko henkilöstön työturvallisuuskoulutus, johdon sitoutuminen ja työturvallisuuskierrokset, valtakunnallisen työturvallisuuskortin edellyttäminen kaikilta työmailla työskenteleviltä, suojavälineiden käytön tehostaminen, turvallisuushavainnointi, työmaatreenit sekä tapaturmien huolellinen tutkinta.

Myös muualla on huomattu Skanska käyttämien keinojen tehokkuus. Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry valitsi Vuoden henkilöstöteoksi 2007 Työmaatreenin, jonka kehittämisessä Skanskalla on ollut vahva panos. Treenin tarkoituksena on ehkäistä vammoja ja tapaturmia, vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja sekä ennenaikaisia eläkkeelle jäämisiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi lokakuussa 2008 Skanskan turvallisuushavainnoinnin toiseksi Suomen hyvän käytännön ehdokkaaksi EU:n riskienhallintakilpailuun. Turvallisuushavaintokortti otettiin käyttöön vuonna 2006. On havaittu, että turvallisuushavaintojen määrän kasvaessa tapaturmien määrä vähenee. Syynä on, että turvallisuuspuutteiden korjaaminen ajoissa estää tapaturmia ja havaintoja tekevä työntekijä on valppaampi työskentelyn turvallisuuden suhteen. Tähän mennessä on vuonna 2008 tehty 6010 turvallisuushavaintoa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Antti Leino, HSE-johtaja