c

Skanska perustajajäsenenä Suomen Green Building Councilissa

Lehdistötiedotteet 20.4.2010 14.00 CET

Skanska on perustajajäsenenä mukana Suomeen 19.4.2010 perustetussa Green Building Council Finlandissa (FIGBC). Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Kestävä kehitys korostuu kiinteistö- ja rakennusalalla yhä enemmän. Tästä syystä alan toimijat ovat nähneet tarpeelliseksi tiivistää yhteistyötä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Perustajajäseniä yhdistyksellä on 29 ja lisäksi jo 30 muuta organisaatiota on ilmoittanut liittyvänsä jäseneksi. Yhdistystä johtaa kuusihenkinen hallitus, joka yhdessä keväällä nimettävien toimikuntien kanssa toteuttaa yhdistyksen tehtävää. Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki on FIGBC:n hallituksen jäsen.

Skanska Oy:n Sustainability Manager Kaisa Kekki on puolestaan osallistunut aktiivisesti FICGB:n perustamisen valmistelutyöhön Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n asettamassa työryhmässä.

Tiedon jakamista ja yhdessä kehittämistä

Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen voi tuottaa merkittäviä hyötyjä suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja suunnittelijoille. FIGBC:n tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa.

Se edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytymistä ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa. FIGBC tuo myös kansallisen näkökulman kansainvälisten kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten LEEDin ja BREEAMin, soveltamiseen.

FIGBC:n jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat ja kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat rakentajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset.

Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä. Yhdistykset kuuluvat maailmanlaajuiseen Green Building Council -verkostoon.

Yhtenä maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä Skanska on ollut perustamassa myös useiden muiden toimintamaidensa Green Building Councileita. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa.