c

Muutoksia Skanska Oy:n johdossa

Lehdistötiedotteet 20.8.2012 13.00 CET

Skanska Oy:n johdossa tapahtuu useita muutoksia, jotka astuvat voimaan 1. syyskuuta 2012 alkaen.

Toimialajohtaja Tuomas Särkilahti siirtyy Skanska Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Johtoryhmätasolla hänen vastuullaan ovat Skanskan Viron-toiminnot sekä Skanska Rakennuskone Oy. Lisäksi hänen vastuullaan on toiminnan tehokkuus -kokonaisuus, johon kuuluvat riskienhallinta, työturvallisuus, kehitysasiat ja toimintajärjestelmä, tuottavuus ja ympäristötehokkuus.

Etelä-Suomen toimitilarakentamisyksikön aluejohtaja Jarkko Muurimäki on nimitetty toimialajohtajaksi, ja hän vastaa Skanska Talonrakennuksen Etelä-Suomen alueella toimivista yksiköistä: Etelä-Suomen asuntorakentamisyksiköstä ja toimitilarakentamisyksiköstä sekä talotekniikasta. Etelä-Suomen toimitilarakentamisyksikön uusi aluejohtaja on Vesa Tähti. Vesa on nykyisin talotekniikkayksikön johtaja, ja hän jatkaa myös tässä roolissa.

Hankekehityspalveluista vastaava johtaja Timo Reiniluoto on nimitetty Skanska Talonrakennuksen Pohjoisen, Läntisen ja Itäisen alueyksikön sekä Keski-Suomen alueyksikön toimialajohtajaksi. Jorma Lehtonen on nimitetty Hankekehityspalvelujen uudeksi johtajaksi, ja hän raportoi Timo Reiniluodolle. Jorma on aikaisemmin työskennellyt samassa yksikössä kiinteistökehityspalveluista vastaavana johtajana.

Skanska Talonrakennuksen Pohjoisen, Läntisen ja Itäisen alueyksikön sekä Keski-Suomen alueyksikön toimialajohtajana toiminut Jyrki Lautarinne siirtyy Läntiseen alueyksikköön kuuluvan Pirkanmaan yksikön johtajaksi. Jyrki raportoi aluejohtaja Jari Pölöselle. Olli Ruusumaa, Pirkanmaan yksikön aikaisempi johtaja, jättää Skanskan.

Skanska Infra Oy:n toimitusjohtajasta Juha Heinonen on nimitetty infrarakentamisesta vastaavaksi toimialajohtajaksi. Skanska Asfaltti Oy kuuluu hänen organisaatioonsa vuoden 2012 loppuun saakka. Vuonna 2013 Skanska Asfaltti Oy tulee olemaan osa yhteispohjoismaista asfalttiyksikköä. 

Näiden muutosten jälkeen Skanska Oy:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Skanska Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Nilsson, Tuomas Särkilahti, Juha Heinonen, Timo Reiniluoto, Jarkko Muurimäki, asuntoprojektikehityksestä vastaava toimialajohtaja Markus Heino, talousjohtaja Jari Mäntylä ja henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä. Lakiasiainjohtaja Antti Mölsä jatkaa johtoryhmän sihteerinä.

”Näiden muutosten kautta Skanska Oy:stä tulee vahvempi, ja pystymme parantamaan kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Johtoryhmän jäsenten rooleja on selkiytetty, ja meillä on nyt uusi toimiva kokonaisuus”, sanoo toimitusjohtaja Kenneth Nilsson.

”Johtoryhmässä on nyt edustus kaikilta rakentamisen toimialoiltamme, kun infrarakentamisesta vastaavasta Juha Heinosesta tulee ryhmän jäsen”, jatkaa Nilsson. 

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Kenneth Nilsson, puh. 040 672 5400, Contact

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys.

Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli noin 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 3360.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 52 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli yli 13 miljardia euroa.