c

Ekometri arvioi rakennusten ympäristövaikutuksia

Lehdistötiedotteet 10.10.2006 9.44 CET

Suomen Skanskassa kehitetty Ekometri on laskentatyökalu, jonka avulla arvioidaan rakennusten elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Työkalulla voidaan testata eri suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutusta ympäristökuormitukseen rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Tuloksena saadaan arvio rakennuksen elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta, luonnonvarojen käytöstä, päästöistä ilmaan sekä jätteiden tuotannosta. Huomioon otetaan rakennuksen rakentaminen, ylläpito ja käyttö.

Skanska tarkkailee suunnittelemiensa asuinrakennusten käytön aikaista energiankulutusta. Jokaisesta Skanska Kotien rakennuttamasta kohteesta on tavoitteena tehdä suunnitteluvaiheessa vähintään yksi Ekometri-laskelma, ja se on myös aloituspäätöksen ehto.

Käytön aikaiselle energiankulutukselle on asetettu tavoitteet Suomen kullekin neljälle ilmastovyöhykkeelle. Tavoitteena on, että 80 % Ekometri-laskelmista alittaa ilmastovyöhykkeen tavoitearvon.

Tänä vuonna Ekometrillä on laskettu 31 kohdetta, joiden keskimääräinen käytön aikainen energiankulutus on 143 kWh/a/huon-m2. Säävyöhykekohtaisen tavoitteen on alittanut 69 % kohteista.

Energiansäästöviikko Skanskassa 9.–15.10.

Tällä viikolla vietetään Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Skanska on mukana Motivan järjestämässä hankkeessa parin sadan muun yrityksen kanssa. Pääaiheena viikolla ovat käytännön keinot vähentää energiankulutusta – niin kotona kuin työpaikalla.

Lisätietoa: www.motiva.fi

Skanskan yhteiskuntavastuusivuilla on oma osio ympäristöasioille: www.skanska.fi, Skanska yrityksenä, Yhteiskuntavastuu

Ympäristöasiantuntija Isto Nuorkivi, puh. (09) 6152 2452, Contact