c

Skanska vähentää tapaturmia ja tukee kuntoutustoimintaa turvallisuushavainnoilla

Lehdistötiedotteet 20.3.2007 9.57 CET

"Skanska lahjoittaa yhden euron jokaisesta henkilöstönsä tekemästä turvallisuushavainnosta Invalidiliiton kuntoutustoiminnan tukemiseen. Vuonna 2006 Skanskan työmailla kirjattiin kaikkiaan 4 260 turvallisuushavaintoa, ja Skanska on nyt lahjoittanut vastaavan määrän euroja Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskukselle.

""Lahjoituksesta on paljon iloa keskukseemme tuleville perheille, ja tuntuu erityisen mukavalta, että summaan sisältyy 4260 hyvää tekoa työturvallisuuden hyväksi"", kiittää Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen johtaja Marjaana Suosalmi. Invalidiliitto aikoo käyttää lahjoitussumman lasten leikkipaikan rakentamiseksi kuntoutuskeskuksen pihalle. Kuntoutuskeskukseen saapuu vuosittain noin 1200 henkilöä eri puolilta Suomea sopeutumisvalmennukseen ja kuntoutukseen.

""Lahjoituskampanja on henkilöstöllemme lisäkannustin turvallisuushavaintojen tekemiseksi. Vuonna 2005 niitä tehtiin 2 200, joten saimme viime vuonna lähes tuplattua määrän. Jatkamme kampanjaa myös tänä vuonna ja tavoitteemme on rikkoa 5000 havainnon ja lahjoituseuron raja"", Skanskan turvallisuuspäällikkö Antti Leino sanoo.

Turvallisuushavainnot ovat osoittautuneet yhdeksi tehokkaaksi keinoksi työtapaturmien ehkäisyssä. Turvallisuushavaintokorttien avulla työntekijät ilmoittavat turvallisuuspuutteista ja läheltä piti -tilanteista, ja tieto niistä kulkee välittömästi muun muassa työnjohdolle. Tarkoitus on tiedostaa ja tunnistaa riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, korjata epäkohdat ja näin välttää tapaturmat. Skanskassa työtapaturmien määrä on vähentynyt samassa suhteessa kuin turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut.

Työturvallisuuden taso Skanskan työmailla on parantunut huomattavasti kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2006 Skanskan tapaturmataajuus oli 28,9, kun se oli 57 vuonna 2004. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa on sattunut miljoonaa työtuntia kohden.

""Vaikka olemme edenneet hyvään suuntaan, vakavilta tapaturmilta ei silti ole vuonna 2006 kokonaan vältytty. Siksi kiinnitämme nyt entistä enemmän huomiota suuren turvallisuusriskin töiden hallintaan. Näiden töiden ennakkosuunnittelu tehdään aina yhdessä työntekijöiden kanssa"", kertoo turvallisuuspäällikkö Antti Leino. Skanska järjestää omalle väelleen ja aliurakoitsijoilleen yhteisiä turvallisuuskoulutuksia, ja tarjoaa aliurakoitsijoille apua ja tukea niin turvallisuussuunnitteluun kuin henkilönsuojaukseenkin.

Skanska menestyi myös rakennusalan työturvallisuuskilpailuissa vuonna 2006. Se voitti kaikki sarjat Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -kilpailussa. Lisäksi palkintosijoja ja kunniamainintoja tuli useammassa alueellisessa työturvallisuuskilpailussa eri puolilla Suomea.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3500.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanska kehittää innovatiivisia ratkaisuja toimimalla tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja yhdistämällä maailmanlaajuisen kokemuksen paikalliseen osaamiseen. Skanskan palveluksessa on 56000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 13,6 miljardia euroa.

Lisätietoja: Skanska Talonrakennus Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, p. (09) 6152 2082, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro, p. (09) 6152 2426, Contact

"