c

Skanska viettää maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoa 13.-19.9.

Lehdistötiedotteet 13.9.2010 0.00 CET

Maanantaina 13. syyskuuta käynnistyy Skanskan vuosittainen maailmanlaajuinen työturvallisuusviikko. Skanska-konsernin kaikki 49 000 työntekijää sekä tuhannet asiakkaat, aliurakoitsijat, tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit yli 10 000 hankkeessa osallistuvat työturvallisuustyöhön. Tämä tekee Skanskan kuudennesta työturvallisuusviikosta suurimman yksittäisessä yrityksessä järjestettävän työturvallisuustapahtuman maailmassa.

”Alun perin työturvallisuusviikon lähtökohtana oli, että jos voimme tehdä viikon töitä tapaturmitta, on se mahdollista myös pidemmällä ajanjaksolla. Nyt viikon viettäminen muistuttaa turvallisuuden tärkeydestä tehostetusti. Turvallisuustyötä on kuitenkin tehtävä herpaantumatta joka päivä”, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

”Vuonna 2004 aloitetun systemaattisen työn ansiosta työturvallisuutemme parani Suomessa joka vuosi, ja viime vuonna tapaturmataajuutemme oli ennätyksellisen alhainen 8,6. Nyt olemme valitettavasti ottaneet takapakkia. Kuluneen vuoden aikana työmaillamme on sattunut edellisvuotta enemmän tapaturmia. Huolestuttavinta on se, että tapaturmat ovat olleet entistä vakavampia. Tilanne ei ole hyväksyttävä, ja olemme miettineet uusia keinoja tilanteen korjaamiseksi”, kertoo Hetemäki. Työturvallisuuden kehittymisen mittarina käytetty tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.

”Yksi uusi käytäntö työturvallisuuden parantamiseksi on, että kaikissa töiden valmistelevissa suunnitelmissa ja viikkosuunnitelmissa arvioidaan työvaiheiden turvallisuusriskit ja suunnitellaan keinot niiden välttämiseksi. Vuoden 2010 alusta lähtien kaikki tapaturmien ja vakavien läheltä-piti-tilanteiden raportit on jaettu kaikille työmaille, jotta vastaavat tilanteet voitaisiin välttää jatkossa”; sanoo Hetemäki. ”Nykyisin Skanskan kaikilla työmailla ja toimistoissa myös järjestetään maailmanlaajuisesti hiljainen hetki jokaisen kuolemaan johtaneen tapaturman vuoksi, joita on valitettavasti edelleen sattunut. Hiljentymisen yhteydessä tapaturma ja siihen johtaneet syyt käydään läpi, jota niistä voidaan oppia vastaisuuden varalle. ”

”Tavoitteemme, nolla tapaturmaa kaikilla työmailla, on vielä kaukana. Koska kehitys on tämän vuoden notkahdusta lukuun ottamatta johtanut hyvään suuntaan, uskon, että oikealla asenteella ja kovalla työllä me saavutamme tavoitteen”, sanoo Hetemäki.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Antti Leino, HSE-johtaja