c

Design Telakka -arkkitehtuurikilpailun työt arvioitavana

Lehdistötiedotteet 29.11.2010 0.00 CET

Hietalahden historiallisen telakka-alueen tulevaisuuden käytölle etsitään ratkaisuja kansainvälisellä kut-sukilpailulla.

Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu uuden hotellin ja designliikkeitä sisältävän rakennuksen sijoitta-misesta teollisuusrakennusten yhteyteen. Lisäksi etsitään ideoita vanhojen rakennusten uusiokäyttöön ja asuinkorttelin sijoittamiseen alueelle.

Kilpailutöistä etsitään eheää kokonaisuutta, joka rikastuttaa alueen historiallista miljöötä ja luo pohjan jatkosuunnitelmille.

Mukana on neljä arkkitehtitoimistoa: Suomesta Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja Arkkitehtitoimisto Sigge Oy, Tanskasta Lundgaard & Trandberg Arkitekter A/S sekä Saksasta Diener & Diener Architekten. Kilpailuaika päättyi 15.11.2010.

Kilpailutyöt on jätetty nimimerkeillä "Eighteensixtyfive", "Hot Dock", "Living Harbour" ja "NOAH". Suljetut kuoret, jotka yhdistävät osallistujien nimet nimimerkkeihin, avataan tammikuussa voittajan valinnan jälkeen.

Hietalahden telakka on Helsingin keskusta-alueen viimeisiä varhaisen teollisuuden muovaamia ympäristöjä. Telakkarannan yli satavuotinen teollisuuskäyttö on päättynyt ja alueesta suunnitellaan kantakaupungin kohtaamispaikka, jossa yhdistyvät kulttuuri, asuminen, työ ja vapaa-aika.

Kilpailualue sijaitsee Hietalahden vesialueen ja Telakkakadun välissä ja se kattaa entisen telakka-alueen vanhimman osan.

Kilpailun järjestää Skanska Talonrakennus Oy yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuun lopussa.

Kilpailutyöt ovat yleisön arvioitavana Näyttely- ja infokeskus Laiturilla ja Internetissä 30.11.–18.12.2010. Palaute raportoidaan kilpailun tuomaristolle ja sitä voidaan hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa.

Lisätiedot:

Kaupunkisuunnitteluvirasto • Arkkitehtuurikilpailu: arkkitehti Pia Kilpinen, Contact, p. 09 310 37281 • Telakkarannan suunnittelu: arkkitehti Kirsi Rantama, Contact, p. 09 310 37206

Skanska Oy • Projektijohtaja Tapio Parviainen, puh. 020 719 2263, Contact • Viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 020 719 2201, Contact