c

Muurla–Lohja-moottoritien sopimusneuvottelut edenneet - Moottoritien rakentamisen valmistelevat työt aloitetaan

Lehdistötiedotteet 5.10.2005 14.55 CET

Sopimusneuvottelut Tiehallinnon ja Tieyhtiö Ykköstien kesken Muurla–Lohja-moottoritien rakentamisesta ovat edenneet viimeistelyvaiheeseen. Siksi osapuolet ovat sopineet, että hankkeen toteuttaja Tieyhtiö Ykköstie voi aloittaa valmistelevia töitä. Sopimuksen allekirjoitustilaisuus pidetään, kun kaikki sopimuksen voimaansaattamiseen liittyvät järjestelyt on saatu päätökseen.

Tiehallinto on jo aikaisemmin teettänyt puuston poiston moottoritien linjaukselta. Tieyhtiö Ykköstie aloittaa työnsä välittömästi. Alkuvaiheessa poistetaan kantoja sekä rakennetaan työmaateitä. Sepänniemensalmeen rakennetaan työmaasilta.

Mittava yksityisen ja julkisen sektorin yhteishanke

Muurla–Lohja-moottoritie toteutetaan elinkaarihankkeena. Tiehallinto ostaa hankkeen toteuttajalta, Tieyhtiö Ykköstieltä, tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö Ykköstie vastaa myös hankkeen rahoittamisesta. Tieyhtiö teettää suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyöt työyhteenliittymällä, jonka muodosta-vat Skanska Tekra Oy ja Lemcon Oy.

Tiehallinto maksaa Ykköstielle palvelumaksua vasta, kun tie on valmis ja liikenteen käytössä. Palvelumaksun suuruus on sidottu tien käytettävyyteen ja palvelun laatuun. Sopimuskauden jälkeen tie luovutetaan korvauksetta Tiehallinnolle sovitussa kunnossa.

Hanketta varten eduskunta on myöntänyt Tiehallinnolle 700 miljoonan euron tilausvaltuuden. Muurla–Lohja-moottoritie avataan liikenteelle marraskuussa 2008.

Lisätiedot:

Tiehallinto, projektijohtaja Matti Vehviläinen, puh. 0400 833 119, Contact

Tiehallinto,projektisihteeri Juha Sillanpää, puh. 0400 821 593, Contact

Tieyhtiö Ykköstie, toimitusjohtaja Tom Schmidt, puh. 0400 449 656, Contact