c

Skanska ottaa kattavasti käyttöön LEED®-ympäristöluokituksen Pohjoismaissa

Lehdistötiedotteet 10.2.2009 11.00 CET

Skanska tarjoaa ensimmäisenä rakennusyhtiönä asiakkailleen LEED-ympäristöluokituksen (Leadership in Energy and Environmental Design) täyttävien toimitilojen rakentamis- ja projektikehityspalveluita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi kaikki Skanskan kehittämät pohjoismaiset toimitilahankkeet samoin kuin Skanskan omat uudet toimitilat suunnitellaan ja toteutetaan LEED-vaatimusten mukaisiksi.

LEED on yksi maailman johtavista rakennusten ympäristövaikutusten sertifiointiluokituksista. Materiaalien, koneiden ja laitteiden käyttö, rakennuksen sijainti, suunnittelu, sisäilman laatu, energiatehokkuus sekä jätteen määrän minimoiminen ovat muutamia niistä kriteereistä, joihin LEED-luokitus perustuu.

LEED-ympäristöluokituksia myöntävät ja niiden käyttöä valvovat riippumattomat ulkoiset arvioijat U.S. Green Building Council (USGBC) -yhteisöstä. Suomen ensimmäinen LEED-esisertifikaatti on myönnetty Skanskan kehittämälle ja rakentamalle Helsingin Lintulahdessa sijaitsevalle toimitalohankkeelle, joka valmistuu keväällä 2009.

Skanska kouluttaa helmikuusta alkaen tänä keväänä noin 100 pohjoismaista työntekijäänsä käyttämään LEED-luokitusta projekteissaan ja toimimaan myös Skanskan asiakkaiden neuvonantajina LEEDiin liittyvissä asioissa. Skanskalla on Yhdysvalloissa jo noin 350 akkreditoitua LEED-asiantuntijaa, jotka auttavat pohjoismaisia kollegoitaan luokitukseen perehtymisessä. Koulutuksen akkreditoinnista huolehtii Green Building Certification Institute, riippumaton yhteisö, jonka tehtävänä on hallinnoida ja valvoa prosessia.

LEED-luokitus ja -koulutus tarjoavat Skanskalle työkalun, jolla voidaan arvioida rakennusten kokonaisvaikutusta ympäristöön puolueettomasta ja kansainvälisesti tunnustetusta näkökulmasta.

Skanska on toteuttanut Yhdysvalloissa noin 70 LEED-sertifioitua projektia. Euroopassa Skanskalla on Lintulahden toimistotalohankkeen lisäksi yksi vastaava projekti Tšekin tasavallassa, ja myös Ruotsin ensimmäiset LEED-projektit ovat kehitteillä.

Skanskalla on tähän mennessä seitsemän projektia, joille on myönnetty EU GreenBuilding -status. Tämä tarkoittaa, että rakennus kuluttaa vähintään neljäsosan vähemmän energiaa kuin kansalliset energiamääräykset edellyttävät. Energiatehokkuuden lisäksi LEED kattaa joukon muita rakennuksen ympäristövaikutuksia määrittäviä tekijöitä. Eri ympäristöluokituksia voidaan soveltaa myös rinnakkain. Esimerkiksi Lintulahden toimistotalolle on myönnetty LEED-esisertifikaatin lisäksi myös EU GreenBuilding -status.

”Ympäristöluokitusten vaatimukset täyttävien ja energiatehokkaiden rakennusten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tämä suuntaus vain kiihtyy, kun markkinat kääntyvät ennen pitkää taas noususuhdanteeseen. Silloin meillä on hyvät valmiudet vastata kysyntään”, sanoo Johan Karlström, Skanska-konsernin pääjohtaja. ”Yhdysvalloissa monet kaupungit ja osavaltiot edellyttävät jo uusilta rakennuksilta LEED-sertifikaatteja. Nykyään noin 40 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä asuu tällaisilla alueilla, ja olemme toteuttaneet niillä useita LEED-sertifioituja projekteja.”

“Meillä on hyvä pohja, jolta lähteä liikkeelle: Koko Skanska-konsernilla on ollut ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2002. Olemme osoittaneet, että pystymme projekteissamme täyttämään tiukat ympäristövaatimukset niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Käyttämällä samaa luokitusta voimme jakaa paremmin osaamista eri yksiköidemme välillä ja varmistaa laadun tasaisuuden”, Karlström toteaa.

”Suunnittelemalla ja toteuttamalla projektimme LEED-luokituksen mukaisiksi voimme todentaa puolueettomalla tavalla niiden ympäristötehokkuuden sekä seurata omaa edistymistämme. Monet asiakkaat edellyttävät meiltä selvityksiä siitä, miten ympäristöasiat on otettu projekteissamme huomioon. Nyt meillä on entistäkin paremmat välineet taata heille, että ympäristönäkökohdat on huomioitu toiminnassamme”, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 400.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 60 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 15 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Juha Hetemäki, Contact, puh. 020 719 2245

Skanska Oy, tiedottaja Liisa Salmela, Contact, puh. 020 719 2201

www.skanska.fi

Taustatietoa LEEDistä

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -ympäristöluokitus perustuu vapaaehtoisuuteen ja tähtää ympäristötehokkaiden rakennusten toteuttamiseen. LEED kannustaa rakennusten ympäristövaikutusten vähentämiseen muun muassa rakennuksen sijainnin valinnan, energiatehokkuuden, veden tehokkaan käytön, materiaalien valinnan ja sisäilman laadun avulla.

Rakennusprojekti voi saada LEED Green Building -sertifioinnin, jos se täyttää tietyt vaatimukset, ja jos tämä kuvataan ja raportoidaan luokituksen edellyttämällä tavalla. Rakennusta arvioidaan ja pisteytetään sen perusteella, miten hyvin se täyttää LEED-luokitukseen kuuluvat vaatimukset. LEED-luokituksen tuoreimmassa versiossa, LEED 2009:ssä, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen supistaminen on saanut lisää painoarvoa, ja sen perusteella määräytyy 31 prosenttia rakennuksen LEED-kokonaisarvosanasta.

LEED-luokituksessa on neljä eri tasoa: LEED Platinum (platina), LEED Gold (kulta), LEED Silver (hopea) ja LEED-perustason sertifiointi. Projektille myönnettävä taso riippuu siitä, kuinka paljon kokonaispisteitä rakennus saa. Uudisrakennusprojektien lisäksi myös korjausrakennusprojektit voivat saada LEED-sertifioinnin.

LEED-luokituksen on kehittänyt U.S. Green Building Council (USGBC), voittoa tavoittelematon organisaatio, jolla on visio ympäristön kannalta vastuullisesti toteutetusta rakennetusta ympäristöstä. Sen jäseninä on yrityksiä, urakoitsijoita, yliopistoja, julkisyhteisöjä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä. USGBC on omistautunut ympäristövastuullisen rakentamisen edistämiseen ja alan toimijoiden tietoisuuden lisääntymiseen aiheesta LEED Green Building Rating System™-järjestelmän avulla.

LEED-luokituksen käytöstä rakennusprojekteissa ovat vastuussa erityisen koulutuksen suorittaneet henkilöt, akkreditoidut LEED-asiantuntijat, jotka voivat myös toimia neuvonantajina LEEDiin liittyvissä asioissa. Akkreditoituja LEED-asiantuntijoita kouluttaa Green Building Certification Institute (GBCI). Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia uudisrakennuskohteista saa nykyisin LEED-sertifioinnin. Kaliforniassa on eniten LEED-sertifioituja rakennuksia (noin 1 900), mutta myös New Yorkissa, Teksasissa ja Washingtonissa on myös paljon LEED-sertifioituja rakennuksia (enemmän kuin 500).

Skanska ja LEED

Skanska on toteuttanut noin 70 LEED-sertifoitua projektia Yhdysvalloissa. Skanskan omat toimitilat New Yorkissa, Atlantassa ja Seattlessa ovat LEED-sertifioituja. Skanskan palveluksessa on noin 350 akkreditoitua LEED-asiantuntijaa. Skanskan Elizabeth Heider on U.S. Green Building Councilin hallituksen jäsen.

Euroopassa Skanska on tähän mennessä toteuttanut yhden LEED-sertifioidun projektin Tšekin tasavallassa, ja yksi esisertifioitu projekti on parhaillaan rakenteilla Suomessa.

Lisätietoa LEED-ympäristöluokituksesta ja U.S. Green Building Councilista löytyy osoitteesta www.usgbc.com.