c

Skanska ja NCC voittivat työmaatreenillään Vuoden henkilöstöteko -kilpailun

Lehdistötiedotteet 15.11.2007 16.32 CET

"Skanskan ja NCC:n työmaatreeni on kirinyt voittoon Vuoden henkilöstöteko -kilpailussa. Kilpailun tulokset julkistettiin Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n seminaarissa 15.11. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu kannustaa kehittämään työyhteisöä ja hyvinvointia työpaikalla.

Työmaatreeni on noin 10 minuutin mittainen työaikana pidettävä liikuntahetki, joka on tarkoitettu niin työntekijöille, työmaiden työnjohdolle kuin aliurakoitsijoille. Treenin tarkoituksena on ehkäistä vammoja ja tapaturmia, vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja sekä ennenaikaisia eläkkeelle jäämisiä, edistää työssä jaksamista sekä innostaa liikkumiseen myös vapaa-ajalla. Treenin kehittämisessä on ollut alusta lähtien yhteistyökumppanina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

Tavoitteena on, että treeni on käytössä kaikilla Skanskan ja NCC:n työmailla vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi siitä halutaan tehdä yhteinen toimintatapa koko rakennusalalle. Skanskassa ja NCC:ssä työmaatreenin sisäisestä markkinoinnista sekä ohjaajien tukemisesta ja kouluttamisesta vastaavat työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin asiantuntijat.

Kokemukset treenistä ovat työmailla erittäin myönteisiä, ja treenin nähdään vahvistavan erityisesti työmaan hyvää ilmapiiriä ja me-henkeä. Säännöllisesti treenaavilla kivut ja kolotukset ovat vähentyneet. Myös sairauspoissaolojen ja tapaturmien uskotaan vähenevän treenien yleistyessä.

Vuoden henkilöstöteko -raati perusteli NCC:n ja Skanskan palkitsemista muun muassa näin: ""Saman alan kilpailevat yritykset luovat harvoin todellisia yhteistyöhankkeita. Tästä on kuitenkin kyse NCC:n ja Skanskan treeneissä, joista osa toteutetaankin yhdessä työyhteenliittymätyyppisesti toteutetuilla työmailla. Alan työvoima vanhenee ja on positiivista, että NCC ja Skanska ovat lähteneet etsimään ratkaisuja, joiden avulla työntekijät säilyvät terveenä pidempään.""

Raati antoi voittajille kiitosta erityisesti siitä, että hanke on suunnattu ennen kaikkea työntekijöille. Lisäksi raati arvioi, että hankkeen liiketaloudellinen vaikutus näyttää ilmeiseltä, vaikka selviin vertailulukuihin ei vielä ole päästykään. Jos työmaatreeni yleistyy koko rakennusalaa kattavaksi käytännöksi, sillä on myös selkeä yhteiskunnallinen merkitys, sillä rakennus- ja kiinteistöala työllistää noin puoli miljoonaa suomalaista.

Skanskassa ja NCC:ssä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nykyään työntekijöiden suurin sairauspoissaolojen syy sekä työkyvyttömyyden aiheuttaja. Vuonna 2006 keskimäärin 28 % Skanskan ja 34 % NCC:n sairauspoissaoloista johtui näistä sairauksista. Työtapaturmissa nostamiseen, kantamiseen, siirtämiseen sekä liukastumisiin liittyvät tapaturmat ovat yleisimpiä, ja vammoille altistaa fyysisesti kuormittavaan työhön ryhtyminen kylmiltään.

Ne rakennusalan työntekijät, jotka jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle, ovat keskimäärin 52-vuotiaita. Työntekijän ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyminen maksaa työnantajalle työntekijän iästä riippuen 100 000–400 000 euroa.

Vuoden henkilöstöteon palkinnut Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry on riippumaton, valtakunnallisesti tunnettu henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys. Noin 2 400 jäsentä työskentelee niin suurissa kuin pienissä suomalaisissa teollisuus- ja palveluyrityksissä sekä julkishallinnon organisaatioissa henkilöstön johtamisen ja kehittämisen parissa.

NCC-yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus Oy, NCC Property Development Oy ja NCC Roads Oy. Yritysten vuosittainen liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa ja niiden henkilöstömäärä on 2400.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstön kehitysjohtaja Contact, puh. 040 504 4855

NCC Rakennus Oy, henkilöstöjohtaja Contact, puh. 040 518 9294

Skanska Oy, tiedottaja Contact, puh. 050 374 3070

www.skanska.fi

www.ncc.fi

"