c

Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön

Lehdistötiedotteet 26.9.2005 13.43 CET

Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo vihittiin käyttöön 22.9.2005. Puhdistamo on viime vuosien merkittävin Itämeren tilaa parantava ympäristönsuojeluinvestointi. Pietarissa asuu Suomen kokoinen väestö, jonka jätevesistä on aiemmin puhdistettu vajaat 75 %. Pietarin uusi lounainen puhdistamo on mitoitettu käsittelemään 713.000 asukkaan jätevedet. Puhdistamon valmistuttua Pietarin asukkaiden jätevesistä käsitellään noin 85 %.

Mittavaa kansainvälistä yhteistyötä

Skanska, NCC ja YIT sopivat Pietarin kaupungin ja vesilaitoksen kanssa hankkeen kehittämisestä Public Private Partnership (PPP) -mallin pohjalta vuonna 2001. Lounainen puhdistamo on ensimmäinen merkittävä Venäjällä toteutettu PPP-hanke.

Runsaan 190 miljoonan euron puhdistamohanketta rahoittivat Pohjoismaiden Investointipankin lisäksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan Investointipankki, Finnfund ja Swedfund, Pohjoisen Ulottuvuuden Ympäristökumppanuusrahasto, Suomen ja Ruotsin valtiot sekä Euroopan Komissio. Skanskan, NCC:n, YIT:n, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcon ja Pietarin vesilaitoksen perustama projektiyhtiö LLC Nordvod osallistui myös projektin rahoitukseen.

Puhdistamon rakennustöitä varten Skanska, NCC,ja YIT perustivat SWTP Construction Oy -yhteisyrityksen, joka aloitti rakennustyöt vuoden 2003 alussa. Puhdistamon rakennustyöt valmistuivat vuoden 2005 syyskuun alkupuolella. Laitos valmistui sovitussa aikataulussa ja kaikkine lisätöineen noin kaksi miljoonaa euroa asettua kokonaishintaa edullisemmin. Hankkeeseen liittyy 12 vuoden käyttösopimus. Puhdistamo vähentää Itämeren ravinnekuormitusta

Pietarin lounainen puhdistamo on koneistoltaan ja laitteistoltaan nykyaikainen biologinen laitos, jossa toteutetaan myös biologinen fosforin- ja typenpoisto. Puhdistamolietteen loppukäsittelyä varten rakennetaan polttolaitos, jonka on määrä valmistua vuoden 2007 alkupuolella.

Jätevesikuormituksen väheneminen parantaa Pietarin kaupungin lähivesien tilaa ja rantojen käyttöarvoa sekä kohentaa pidemmällä aikavälillä koko Suomenlahden ja Itämeren tilaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Rantala, LLC Nordvod, sähköposti Contact, puh. +7(812) 9434138