c

Skanska Tekralle jätevedenpuhdistamon koneistourakka M-realin Husumin tehtaalle Ruotsiin

Lehdistötiedotteet 11.2.2003 8.18 CET

M-real Sverige AB ja Skanska Tekra Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Husumin tehtaiden jätevedenpuhdistamon prosessi- ja koneistourakasta. Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Vörtskärin luodolle tehtaan välittömään läheisyyteen, ja se pystyy käsittelemään päivässä noin 100 000 m3 jätevettä. Tehtaan tuotantona tämä jätevesimäärä vastaa 690 000 tonnia valkaistua massaa ja 600 000 tonnia paperia vuosittain. Urakan arvo on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Prosessisuunnittelu alkaa heti ja varsinainen koneistoasennus maaliskuussa 2004. Myöhemmin valittava maarakennus- ja rakennusurakoitsija aloittaa tarvittavat maansiirto-, louhinta- ja betonirakennetyöt vuoden 2003 alkupuolella, ja ne saadaan päätökseen vuoden 2004 alkupuolella. Skanska Tekran asennustyöt valmistuvat syksyllä 2004, ja laitoksen koekäytöt tehdään tämän jälkeen vuoden 2004 lopulla. Laitoksen lopullinen luovutus tilaajalle tapahtuu kesällä 2005.

Puhdistamon toiminnallisena tavoitteena on vähentää orgaanista hapenkulutusta (COD) yli 65 % nykyisestä tasosta. Puhdistamo on tyypiltään biologinen aktiivilietelaitos. Husumiin rakennettava laitos koostuu seuraavista pääkomponenteista: esiselkeytysallas, jäähdytystornit, ilmastusallas, kaksi jälkiselkeytysallasta ja lietteentiivistin sekä näihin liittyvät pumppaamot ja kompressoriyksiköt.

Skanska Tekra Oy on rakentanut jätevedenpuhdistamoita mm. Metsä-Botnian Kaskisten tehtaille, Myllykoski Paperin tehtaalle Myllykoskella, Porvoon kaupungin keskuspuhdistamon sekä puhdistamon Stora Enson Skutskärin tehtaille Ruotsissa.

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, Aluejohtaja Simo Rikkinen, puh. (05) 6214 423, 0400 652132, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact