c

Skanska ja Lemminkäinen yhteistyöhön E18 Muurla-Lohja -hankkeessa

Lehdistötiedotteet 14.5.2004 12.56 CET

Skanska Tekra Oy ja Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen E18-moottoritien Muurla-Lohja –osuuden tarjoamisesta ja rakentamisesta. Yhteistyöhön päädyttiin, koska hanke on poikkeuksellisen suuri ja vastuut ovat toteutusmuodosta johtuen laajat.

Hankkeen esivalintamenettelyssä jätetään osallistumishakemukset tilaajalle 30.7.2004 mennessä. Varsinaiset tarjoukset tehdään keväällä 2005 ja Tiehallinnon aikataulun mukaan sopimus kilpailun voittajan kanssa allekirjoitetaan loppuvuonna 2005. Muurlan ja Lohjan välisen 50 kilometrin mittaisen osuuden on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2009, jonka jälkeen Helsingin ja Turun välinen moottoritie on kokonaan valmis.

Tiehallinto on valinnut moottoritien toteutusmuodoksi ns. elinkaarimallin. Palveluntuottaja vastaa tien rakennussuunnittelusta, rakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta vuoteen 2030 saakka. Palveluntuottaja myös hankkii urakan rahoituksen. Tiehallinto maksaa palveluntuottajalle ns. palvelumaksua tien liikenteelle ottamisen jälkeen.

Tiehallinnon arvio hankkeen rakentamiskustannuksista on 335 milj. euroa. Ylläpito-, investointi- ja rahoituskustannuksineen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 700 milj. euroa ja se on suurin Suomessa toteutettu yksittäinen infraurakka.

Skanskan ja Lemminkäisen rakentamiskokemus ja osaaminen täydentävät hankkeessa hyvin toisiaan. Skanskalla on laaja kokemus vastaavan tyyppisistä elinkaarihankkeista, mm. Järvenpää-Lahti -moottoritien toteuttamisesta. Lemconilla on erikoisosaamista mm. suurten projektikokonaisuuksien hallinnasta, josta esimerkkinä on parhaillaan käynnissä oleva 330 milj. euron arvoinen Kerava-Lahti -oikoratahanke.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pauli Pernaa, Skanska Tekra Oy, puh. (09) 2766 0222 Toimitusjohtaja Matti A. Mantere, Lemcon Oy, puh. (09) 1599 337