c

Harjannostajaiset Sellon toisessa rakennusvaiheessa

Lehdistötiedotteet 14.10.2004 14.37 CET

Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sello Lehdistötiedote 14.10.2004

Julkaisuvapaa klo 12.00

Harjannostajaiset Sellon toisessa rakennusvaiheessa

Kauppakeskus Sellon rakentaminen ja kasvu lännen suurimmaksi on jatkunut yhtäjaksoisesti jo yli kolme ja puoli vuotta. Sellon toinen rakennusvaihe on nyt edennyt harjannostajaisiin, joita vietetään noin 600 osallistujan voimin sisäosiltaankin varsin pitkälle valmistuneissa tämän vaiheen tiloissa.

Sellon 2.vaiheen rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2003 samalla, kun 1.vaiheen kaupalliset tilat avautuivat yleisölle. Projektinjohtourakoin toteutettu rakentaminen on edennyt joustavasti ja hallitusti NCC/Skanskan työyhteenliittymän TYL-Leppävaaran projektinjohtajan Jukka Mannisen johdolla.

Sellon sijoittajaomistajat Kuntien eläkevakuutus, Eläke-Fennia ja Etera sekä 2. vaiheeseen sijoittuvat noin 140 liikettä ja palvelujen tarjoajaa ovat voineet tyydytyksellä todeta, että toinen vaihe voidaan aikataulua kuukaudella kirien avata jo ensi vuoden syyskuun puolivälissä.

Tämän rakentamisvaiheen laajuus - kokonaispinta-ala noin 100.000 brm2 ja tilavuus noin 500.000 m3 - korostaa rakentamisprosessin vaativuutta ja vastuullisuutta. Vaiheen suunnittelu, rakennuttaminen ja varsinainen rakentaminen ovat työllistäneet keskimäärin noin 500 henkilöä.

Rakentaminen on mittasuhteistaan huolimatta voitu toteuttaa aiheuttamatta ongelmia lähiasukkaille tai Sellon 1.vaiheen viikoittaisille noin 140.000–150.000 kävijälle.

Sellon 2.vaiheessa on kolmeen päätasoon sijoittuvia liiketiloja noin 41.500 m2, sisäaukioita ja yleisiä jalankulkuväyliä noin 7.000 m2, varastotiloja noin 4.500 m2, lastaus- ja huoltotiloja noin 2.300 m2 sekä pysäköintihallissa ja kattotasolla yhteensä noin 1.400 asiakaspysäköintipaikkaa.

Sellon 2. vaiheen suunnitellusta ja lähiympäristön vastaa Arkkitehtitoimisto Helin & Co ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin asianomaisten viranomaisten kanssa. Tästä on näkyvänä osoituksena Selloa reunustavien ja siihen liittyvien torien, aukioiden, yleisten kulkuväylien ja vastaavien kunnallisteknisten töiden toteuttaminen samanaikaisesti keskuksen rakentamisen kanssa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Risto Sirkkanen, Kauppakeskus Sello, 050 66797

Projektinjohtaja Jukka Manninen, TYL-Leppävaara, 050 5201282