c

Tampereella ensimmäinen Kaikki Kunnossa -tapahtuma 19.5. - Skanskassa ehkäistään rakentajien tuki- ja liikuntaelinvaivoja

Lehdistötiedotteet 16.5.2006 12.21 CET

Skanskassa käynnistyy tänä keväänä Kaikki Kunnossa -työhyvinvointiohjelma, joka pyrkii monin eri tavoin tukemaan henkilöstön työssä jaksamista ja työtyytyväisyyttä. Ohjelma muodostuu työmaatreeneistä, liikunnallisista iltapäivistä, liikuntaseteleistä sekä esimiesvalmennuksesta.

Rakentajien fyysisen terveyden edistäminen on yksi ohjelman tavoitteista. Erityisesti tuki- ja liikuntaelimet joutuvat rakennustöissä koville. Työssä olevista rakennusalan ammattilaisista runsaalla 40 %:lla on niska-hartiavaivoja. Epämukavat työasennot koetaan hankalimmiksi. Olkanivelet ja hartiat rasittuvat työssä eniten. Varsinkin muurareilla, rakennustyöntekijöillä ja kirvesmiehillä kuormitus on runsasta. Lähes joka kolmannella (28 %) työkyvyttömyyseläkkeelle jäävällä rakennusalan työntekijällä on syynä tuki- ja liikuntaelinongelma. Työmaatreeni on Skanskan ja Eteran yhteistyössä rakennustöihin räätälöimää elpymisliikuntaa, jota järjestetään työpaikoilla kahdesti viikossa vartti kerrallaan. Työmaatreenit käynnistyvät reilulla kymmenellä Skanskan työmaalla ympäri Suomea. Työmailta olevat vapaaehtoiset ohjaajat on koulutettu treenien vetämiseen sekä ergonomisten työtekniikoiden opastamiseen.

Perjantaina 19. toukokuuta Skanska järjestää Tampereella ensimmäisen Kaikki Kunnossa -iltapäivän, jossa peräti 200 pirkanmaalaista rakentajaa harjoittelee muun muassa työmaatreenejä. Iltapäivän tarkoitus on kannustaa työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin ja turvallisiin työtapoihin. Kaikki noin 3000 skanskalaista osallistuvat vuoden aikana alueelliseen työhyvinvointi-iltapäivään, jossa erityishuomio kohdistetaan tule-terveyteen.

Työhyvinvointi-iltapäivillä tehtävässä skanskalaisen kuntomittauksessa rohkaistaan rakentajia arvioimaan muun muassa omaa tasapainoaan sekä hartiaseudun ja selän liikkuvuutta. Eri rasteilla mittaajina ja opastajina on työterveyshuollon väkeä, työterveyshoitajia ja työfysioterapeutteja, jotka kannustavat rakentajia ottamaan yhteyttä aina, kun on tiedontarvetta tai jokin asia askarruttaa. Iltapäiviä höystää huumorilla liikunnallinen Teatteri E4.

Skanskan Kaikki kunnossa työhyvinvointi-iltapäivien toteuttamiseen osallistuvat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Suomen Tule ry sekä Kunnossa kaiken ikää – projekti.

Lisätietoja Kaikki kunnossa projektista: Skanska Oy, vastaava työterveyshoitaja Helena Pekkanen, puh. (09) 6152 2011, Contact

Etera, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen, puh. 010 553 3827, Contact

Tule-terveyden edistämisestä: Suomen Tule ry, pääsihteeri Maria Valkama, puh. 050 - 5916462, Contact

www.skanska.fi