c

Skanska laajentaa Hyvinkään sairaalaa

Lehdistötiedotteet 15.12.2010 0.15 CET

Skanska on solminut HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa sopimuksen Hyvinkään sairaalan päivystysalueen kunnostamisesta ja laajentamisesta. Urakkasumma on reilu 4 miljoonaa euroa.

Sairaalahanke käsittää sydänvalvontayksikön tilojen kunnostuksen sekä tehostetun valvonnan osaston ja päivystysalueen peruskorjauksen ja laajentamisen. Uusi akuuttisairaala rakennetaan olemassa olevaan rakennukseen yhteyteen.

”Työt on aloitettu ja ensimmäiseksi rakennetaan ja peruskorjataan väistötiloja vanhaan sairaalaan. Nämä väistötilat valmistuvat joulukuussa 2010. Varsinainen laajennusosa valmistuu syyskuussa 2011, ja tämän jälkeen peruskorjataan jo olemassa olevat tilat. Koko urakka on valmis kesäkuussa 2012”, kertoo työpäällikkö Jouko Niemi Skanskasta.

”Rakennuskohde sijaitsee sairaala-alueen keskellä. Sairaala on toiminnassa rakennustöiden ajan, joten työskentely vaatii tavanomaista tarkempaa logistiikan suunnittelua ja pölynhallintaa sekä saumatonta yhteistyötä sairaalan henkilöstön kanssa”, sanoo Jouko Niemi.

"Sairaalat ovat vaativia rakennushankkeita. Akuuttisairaala on vaiheistuksien ja aikataulutusten osalta hankkeidemme vaativimmasta päästä" kertoo projektipäällikkö Harri Apell HUS-Kiinteistöt Oy:stä. "Tämänkaltaisessa hankkeessa aloitusvaihe on erityisen tärkeä. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana rakennetaan viisi väistöaluetta, jotka jo kukin itsessään ovat haasteellisia. Samaan aikaan toteutetaan maarakennustyöt ja maapohjan vahvistukset. Skanska on aloittanut hankkeen hyvässä tahdissa. Työmaaorganisaatio on hyvin mitoitettu ja ammattitaitoinen. Yhteistyö Skanskan kanssa on sujunut hyvässä yhteistyössä "

Valmistuessaan laajennus parantaa huomattavasti sairaalan akuuttihoidon tiloja. Hyvinkään sairaala on rakennettu vuonna 1975.

Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Päivystyspoliklinikka vastaa alueen erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi kaikkien kuntien terveyskeskuspalvelujen yöpäivystyksestä. Potilaskäyntejä päivystyspoliklinikalla on vuosittain noin 50 000.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Jarkko Muurimäki, Toimialajohtaja