c

Toimitusjohtaja Mauri Niemen puhe Koskenkylä-Kouvola-tien vihkiäisissä 22.11.2004

Lehdistötiedotteet 22.11.2004 9.50 CET

Toimitusjohtaja Mauri Niemi Skanska Oy

KOSKENKYLÄ–KOUVOLA-TIEN VIHKIÄISET 22.11.2004

Arvoisa ministeri, hyvät juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat

Valtatie 6:n valmistumista on odotettu hartaasti, ja tien rakentaminen on tuonut autoilijoille ison parannuksen turvallisuuteen. Me rakentajat olemme ylpeitä voidessamme olla mukana tässä vihkiäistilaisuudessa.

Skanska on vastannut tämän hankkeen rakentamisesta projektinjohtourakkana. Tehtävänämme on ollut sopimuksen mukaisesti hoitaa suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Niiden eteneminen rinta rinnan on vaatinut sujuvaa yhteistyötä ja hyvää ennakkosuunnittelua kaikilta. Kiinnostus projektia kohtaan oli suuri, ja yhteistyökumppaneiksi valikoituivat alansa parhaat, luotettavat urakoitsijat, joille kaikille kuuluu kiitos hyvästä työstä.

Suunnittelu käynnistyi heinäkuussa 2001, ja nyt on työmme tuloksena valmiina 54 kilometriä leveäkaistatietä, 23 siltaa, kolme eritasoliittymää ja kaikki muut turvallisen, taloudellisen ja sujuvan liikennöinnin perusedellytykset. Työtä on ollut tekemässä 25 eri alihankkijaa kokonaisvahvuuden ollessa korkeimmillaan 180 työntekijää. Työtunteja projektin toteuttaminen on vaatinut noin 550 000. Rakentamisesta ei haasteita puuttunut. Koskenkylä–Kouvola-osuuden maaperä on tienrakentamisen kannalta vaikeaa. Kalliot ja savikot vaihtelevat vierekkäin. Vanhan tien päälle suunniteltaessa ja rakentaessa piti pohjanvahvistusratkaisut harkita tarkkaan tekemällä paljon mm. maaperäkairauksia, joilla varmistettiin laadukas lopputulos. Myös työnaikaisen liikenteen sujuva hoitaminen vaati huolellista suunnittelua ja eri vaihtoehtojen valintaa.

Työn tekeminen liikenteen keskellä edellytti suurta varovaisuutta onnettomuuksien ehkäisemiseksi niin työntekijöiden kuin myös tiellä liikkuvien kannalta.

Tuloksena mallikkaasti hoidetusta työturvallisuustyöstä on erittäin alhainen tapaturmien määrä. Projektin yhteydessä on sattunut vain yksi yli kolmen päivän poissaolon aiheuttanut tapaturma, joskin sekin on liikaa. Tapaturmataajuudeksi tulee 1,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Maanrakennusalalla koko maan tapaturmataajuus on ollut keskimäärin 50. Tähän hyvään tulokseen päästiin työsuojeluviranomaisten ja alihankkijoiden jatkuvalla yhteistyöllä.

Valtatie 6:n parantaminen toteutettiin kokonaisrahoitusmallilla. Se on suhteellisen uusi tapa toteuttaa infrastruktuurin rakentamista. Skanska on ollut tämän ajattelun pioneeri Suomessa. Lahdentien rakentaminen elinkaarimallilla aikaisti tien valmistumista kahdella vuodella. Vaikka tämänkaltainen toteutusmuoto ei ole saanut eduistaan huolimatta aivan yksimielistä suosiota, on sen pohjalta jatkokehitetty hankkeiden toteuttamiseen uusia tapoja, joista kokonaisrahoitusmalli on yksi esimerkki.

Uskon, että elinkaarimalleihin perustuvien toteutustapojen tulevaisuus on edessäpäin. Kehitettäessä uusia toimintatapoja on mielestäni olennaisinta edistää toimintamalleja, joissa suunnittelu ja rakentaminen sekä pitkäaikainen kunnossapito nivotaan yhteen ja etsitään tästä lähtökohdasta paras ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Tällaisella toimintatavalla luodaan todellinen mahdollisuus uusiin innovaatioihin, ja se taas johtaa koko alan kehittymiseen.

Arvoisat juhlavieraat,

Liikenneinfrastruktuurin toimivuus on kansallisen kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeä asia. Vaikka tällä hetkellä on käynnissä monia mittavia väylähankkeita, uhkaa maarakentamista pian raju pudotus, ellei päätöksiä uusista investoinneista tehdä pikaisesti. Merkittävä osa käynnissä olevista töistä valmistuu ensi vuonna eikä uusia hankkeita ole riittävästi tiedossa.

Hyvät kuulijat,

Vaikka rakentamisen aikana ympäristölle tulevia kaikkia häiriöitä ei voi täysin välttää, me rakentajat olemme osaltamme pyrkineet työskentelemään niin, että rakentamisaikaiset häiriöt olisi saatu minimoitua. Haluan lopuksi kiittää kaikkia tienkäyttäjiä sekä työmaa-alueen maan- ja kiinteistönomistajia kärsivällisyydestä rakentamisen aikana ja kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja erinomaisesta yhteistyöstä.