c

Skanska ja Gasum allekirjoittivat sopimuksen maakaasuputkiurakasta

Lehdistötiedotteet 18.5.2004 13.38 CET

Skanska Tekra Oy:n ja hollantilaisyritys Nacap b.v.:n muodostama työyhteenliittymä on saanut Gasum Oy:ltä maakaasun rinnakkaisputken rakennusurakan Itä-Suomesta. Urakkasopimus allekirjoitettiin 18.5.2004.

Rinnakkaisputkea rakennetaan Anjalankosken Pajarista Valkealaan ja Kymijoen poikki Elimäelle. Rinnakkaisputket lisäävät siirtokapasiteettia koko verkoston alueella. Lisää siirtokapasiteettia tarvitaan, koska maakaasun käytön arvioidaan lähivuosien aikana lisääntyvän tuntuvasti. Käyttöä lisäävät mm. pääkaupunkiseudun kasvava kaukolämmön ja energian tarve ja Porvoon öljynjalostamolle suunnitteilla oleva laajennus.

Rinnakkaisputken rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa 2004. Rakennettava 30 kilometrin pituinen putkiosuus sijaitsee välillä Pajari–Kymijoki. Nykyisen putken rinnalle rakennettava uusi maakaasuputki lisää maakaasun siirtokapasiteettia. Urakka sisältää myös Kymijoen alittavaan tunneliin tehtävän maakaasuputken asennuksen. Joen alitus tunnelissa on ensimmäinen Suomen maakaasuverkostossa.

Skanska tuo työyhteenliittymälle urakan maarakennustöiden tietotaidon ja Nacap putken hitsauksen- ja asennustöiden sekä putkilinjaprojektin kokonaishallinnan tietotaidon. Urakka valmistuu pääosin kesäkuussa 2005, jolloin uusi putki liitetään maakaasuverkkoon.

Skanskan yhteistyökumppani Nacap b.v. on hollantilaiseen Koop Holding -perhekonserniin kuuluva yritys, joka on erikoistunut putkilinjojen rakentamiseen projektivientinä ympäri maailman.

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, aluejohtaja Ville Saksi, puh. (03) 3124 1200, Contact

Nacap b.v, Marketing Director Hartmut Wegener, puh +49 172 379 7414, Contact Kaj Christiansen, johtaja, investoinnit, puh. 020 447 8650 Gasum Oy, projektipäällikkö Markku Tyynelä, puh. 020 447 8652, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact

www.nacap.net www.gasum.fi