c

Unto Pakarinen on Vuoden Rakennusmestari 2008

Lehdistötiedotteet 18.11.2008 0.00 CET

Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 2008 luovutettiin E18 Muurla–Lohja -moottoritien rakennuttamisesta vastanneelle Unto Pakariselle RKL:n liittokokouksessa Kuopiossa 16.11.

E18-hankkeessa Pakarinen on vastannut hankkeen elinkaarimallin toteutuksen varmistamisesta, laadunvalvonnasta, aikataulujen seurannasta, maksujen hyväksymisestä ja raportoinnista.

Palkintolautakunta korosti valinnassaan rakennusmestari Unto Pakarisen monipuolisuutta ja kykyä vastata uusiin haasteisiin, onnistumista suurten ja vaativien tierakennuskohteiden toteuttamisessa (muun muassa aikataulussa pysyminen, työturvallisuuden ylläpito, ympäristön huomioiminen) sekä hyviä johtamis- ja viestintätaitoja. Valintaan vaikutti myös aktiivisuus järjestötoiminnassa ja lukuisissa luottamustehtävissä.

"Tämä on hieno tunnustus, koska se on mielestäni suurin ammatillinen huomionosoitus, jonka rakennusmestari voi Suomessa saada," toteaa Pakarinen.

Unto Pakarinen on koulutukseltaan tie- ja vesirakennuslinjan rakennusmestari Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta. Lisäksi hän on suorittanut Kuopion yliopistossa rakentajille räätälöidyn Yrittäjätutkinnon.

Valmistumisensa jälkeen Pakarinen on toiminut tierakentamistehtävissä yli 37 vuotta. Ura alkoi kesätöissä mittamiehen apulaisena Saarijärven ja Äänekosken välisellä tietyömaalla. Myöhemmin hän on toiminut muun muassa vastaavana työnjohtajana Lahden moottoritie -hankkeessa ja Veikkola–Lohjanharjun moottoritieosuuden asfaltointitöissä. 17 vuotta vierähti tiehankkeissa ulkomailla, Sambiassa ja Vietnamissa.

Tunnustus rakentamisen ammattitaidolle

Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto on julkinen tunnustus esimerkillisestä työstä ja rakentamiseen liittyvistä huomattavista ansioista. Palkinnolla halutaan korostaa myös rakentamisen ammattitaidon ja kaikkien rakennusasiantuntijoiden tekemän työn merkitystä. Vuoden Rakennusmestari on valittu vuodesta 1971 alkaen. Suomen suurin tiehanke

E18 Muurla–Lohja -hankkeessa on rakennettu muun muassa 51,3 kilometriä uutta moottoritietä, 7 moottoritietunnelia, 8 eritasoliittymää ja 75 siltaa. Hankkeen rakennustyöt on viety läpi kolmessa vuodessa, kun alunperin tavoiteaika oli neljä vuotta. Yhteiskunnallisen hyödyn siitä, että tie valmistuu vuotta aikaisemmin, on arvioitu olevan 17 miljoonaa euroa.

Hanke on toteutettu elinkaarimallilla, jossa Tiehallinto ostaa palveluntuottajalta Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö vastaa myös hankkeen rahoituksesta. Skanska on osakkaana sekä Tieyhtiö Ykköstiessä että rakennus- ja ylläpitotöistä vastaavassaTyöyhteenliittymä E18:ssa.