c

Skanska tärkeässä roolissa rakennusalan ensimmäisen maailmanlaajuisen CO2-raportointistandardin kehittämisessä

Lehdistötiedotteet 18.6.2012 13.45 CET

Rakennusalan ensimmäinen standardisoitu, maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen mittaus- ja raportointimenetelmä on julkaistu ja otettu käyttöön. Tämän rakennussektorin Scope 1- ja Scope 2 -määritysten mukaisen hiilidioksipäästöjen mittaus- ja raportointimenetelmän nimi on ”The European Network of Construction Companies for Research and Development (ENCORD) CO2Measurement Protocol”.   

Tämä uusi, maailmanlaajuinen menetelmä kehitettiin yhteistyössä 17 muun rakennusalan yrityksen kanssa, ja Skanskalla oli tässä kehitysprosessissa merkittävä rooli. Uutta menetelmää suosittelevat monet tärkeät ympäristöorganisaatiot, kuten Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), Carbon Disclosure Project (CDP), Global Reporting Initiative (GRI), World Green Business Council (WGBC) ja World Resources Institute (WRI).

"Tämä on tärkeä askel ympäristölle ja asiakkaillemme, joiden on nyt helpompi vertailla eri yhtiöiden hiilidioksidipäästöjä. Standardisoidun mittausmenetelmän avulla luomme myös paremman perustan päästöjen vähentämiselle", sanoo Noel Morrin, Skanska AB:n yhteiskuntavastuu- ja ympäristöasioista vastaava johtaja.

Skanska käyttää tästä lähtien ENCORD:in hiilidioksidipäästöjen mittausprotokollaa kaikissa toiminnoissaan. Yksi Skanskan liiketoiminnan painopistealueista on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lähelle nollaa.  Skanska on ainoa rakennusyhtiö, joka on viimeiset kaksi vuotta ollut mukana Carbon Disclosure Project (CDP)- ja Nordic Carbon Disclosure Leadership -indekseissä.