c

Kuusakoski Ekoparkin osakkaaksi

Lehdistötiedotteet 15.1.2003 12.21 CET

"Rakentajien Ekopark Oy:n tiedote 15.1.2003 julkaisuvapaa klo 13.00

Metallien kierrätysosaamista Ekoparkiin: KUUSAKOSKI EKOPARKIN OSAKKAAKSI

Metallien kierrätysyhtiö Kuusakoski Oy on ostanut osuuden rakennusjätteiden hyötykäyttöön ja kierrätyspolttoaineen valmistukseen keskittyneestä Ekopark Oy:stä. Allekirjoitetulla sopimuksella yhdistetään tuottajan, jätteen käsittelijän ja tuotteistajan osaamisalueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Muut osakkaat Ekoparkissa ovat NCC Rakennus Oy, Skanska Oy ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-ta YTV. Kuusakosken jätteenkäsittelylaitos- ja prosessitietotaitoa on toimitettu eri-laisten jätteiden käsittelyyn, ja tämä uusin käsittelyteknologia tuodaan nyt myös Ekoparkin käyttöön.

Osapuolten yhteistyöverkoston avulla Ekopark pystyy jalostamaan rakennusjätteet mahdollisimman taloudellisesti niiden syntypaikalta lähtien hyödynnettäviksi uusik-si tuotteiksi.

""Kuusakosken mukaantulon myötä Ekoparkiin saadaan lisää kierrätyksen markkina-, prosessointi- ja logistiikkaosaamista, Ekopark Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi sanoo ja lisää, että Kuusakosken kierrätyspalveluosaamista – mm. autoille, sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä teollisuuden ja yhdyskunnan metalli-jätteelle – hyödynnetään Ekoparkin asiakaspalvelumallin kehittämisessä.

Ekoparkin toiminnan kehittäminen osaltaan vaikuttaa pääkaupunkiseudulla synty-vien jätteiden hyötykäyttötavoitteiden saavuttamissa eli kaatopaikoille päätyy yhä vähemmän jätettä.

Lisätietoja: Juha-Pekka Salmi, toimitusjohtaja, Rakentajien Ekopark Oy suora +358 9 8194 1722 GSM +358 50 329 6211 Contact

Kuusakoski on metallinkierrätysalan johtava yritys Itämeren alueella. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 443,4 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 1700 henkilöä. Kuusakoskella on Suomen, Skandinavian ja Bal-tian alueella yht. 52 kierrätysterminaalia käsittäen mm. 6 metallien murskauslaitosta. Kuusakosken kierrätysjärjestelmät - romuautoille, akuille, sähkö- ja elektroniikkaromulle, metallipitoisille nesteille ja liuoksille, metallipakkauksille sekä yhteis-kunnan ja teollisuuden metallijätteelle - tarjoavat asiakkaiden tarvitsemia tuotekohtaisia kierrätysratkaisuja. Lisätietoja: www.kuusakoski.fi Kuusakoski – Center of Recycling Excellence – since 1914.

Rakentajien Ekopark Oy on rakennusjätteiden hyötykäyttöön, kierrätykseen ja kierrätyspolttoaineen valmistuk-seen keskittyvä yritys Espoossa. Laitos aloitti toimintansa maaliskuussa 2002. Lisätietoja: www.ekopark.net

www.ncc.fi www.ytv.fi

"