c

KOy Turun Centrumille kultatason LEED®-ympäristösertifikaatti

Lehdistötiedotteet 12.12.2012 8.00 CET

Turun keskustassa sijaitsevalle KOy Turun Centrumille on myönnetty kultatason LEED®-ympäristösertifikaatti. CapMan RE II Ky -kiinteistörahaston omistaman liikerakennuksen peruskorjauksessa kiinteistön liiketilakerrosten sisätilat, julkisivu sekä pysäköintilaitos uusittiin kokonaan. Työ alkoi marraskuussa 2010, ja uusittu liikekeskus avattiin syksyllä 2011. Skanska Talonrakennus Oy toteutti peruskorjauksen.

Peruskorjauksessa Kristiinan- ja Eerikinkadun kulmauksessa sijaitseva rakennus muutettiin nykyaikaiseksi liiketaloksi ja uudeksi muodin ja vapaa-ajan kaupan keskittymäksi. Kultatason LEED-sertifikaatti oli hankkeen tavoite jo sen alkuvaiheista lähtien. Sertifiointiin liittyvä työ hoidettiin Skanskan työmaahenkilökunnan ja Skanskan omien LEED-asiantuntijoiden toimesta.

Kun LEED-sertifioinnin tavoitteita asetettiin, huomioitiin sekä suunnittelu- ja toteutusvaiheen valinnoissa peruskorjauksen erityispiirteet. Centrumissa on esimerkiksi hyödynnetty vanha rakennusrunko sekä pienennetty energiankulutusta kolmanneksella. Lisäksi rakennuksen ympäristövaikutuksiin vaikuttaa olennaisesti se, että rakennus on keskeisellä paikalla ja sillä on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet.

”Ympäristötehokkuus on erottamaton osa nykyistä rakentamista, ja sertifioinnissa toimenpiteet todennetaan. Centrum on ensimmäinen Läntisessä alueyksikössä toteuttamamme LEED-kohde ja hieno osoitus organisaatiomme ympäristöosaamisesta”, kertoo yksikönjohtaja Hanna Kolehmainen Skanskasta.

”Centrum on Turun ensimmäinen kohde, jolle on myönnetty rakennusvaiheen LEED-kultatason sertifikaatti. Pyrimme aina uudishankkeissamme ja merkittävimmissä saneerauksissamme huomioimaan ympäristönäkökohdat perusteellisesti, ja Centrumin ympäristöluokitus on luonteva jatkumo Kauppakeskus Skanssin pitkäjänteisen ympäristötyön johdosta saamille LEED-sertifikaateille”, toteaa CapMan Real Estaten sijoitusjohtaja Juhani Erke.

Vuonna 1969 rakennetun Turun Centrumin omistaa CapMan RE II Ky -kiinteistörahasto. Rahasto teki merkittävän lisäsijoituksen, jolla kiinteistön peruskorjaus rahoitettiin. Kiinteistössä on vuokrattavaa pinta-alaa noin 8 800 m². 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälisesti tunnettu ja laajasti käytössä oleva rakennusten ympäristöluokitus. Sertifioinnissa rakennusprojektia arvioidaan kuudella eri kriteerillä. Arvioinnin tekee puolueeton kolmas osapuoli, Green Building Certification Institute, joka toimii U.S. Green Building Councilin alaisuudessa.

Skanska on toteuttanut Yhdysvalloissa ja Euroopassa yli sata LEED-projektia. Suomessa Skanskan projekteista kultatason LEED-sertifikaatin ovat saaneet Vantaan Martinlaakson Ostari, Palokankeskus Jyväskylässä sekä City Center Helsingissä. Helsingissä sijaitseva Lintulahdenvuori-toimitalohanke sai ensimmäisenä Euroopassa korkeimman eli platinatason sertifikaatin.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys.Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli noin 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 3360.

CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,0 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.