c

Suomen ensimmäinen syöpähoitojen tutkimus- ja palvelukeskus Helsinkiin

Lehdistötiedotteet 17.1.2008 14.51 CET

"Suomen ensimmäisen yksityisen syöpähoitojen tutkimus- ja palvelukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt Helsingin Jätkänsaaren ja Ruoholahden väliin sijoittuvassa Saukonpaaden rannassa. Hankkeen alullepanijana on Suomen ensimmäinen syöpäsairauksiin erikoistunut yksityisklinikka Docrates Oy.

Hankkeen rakennusteknisestä kehittämisestä ja johtamisesta vastaa Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy. Hankkeen pitkäaikaisena kiinteistösijoittajana toimii NV Kiinteistörahasto I Ky, jonka sijoittajina ovat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Valtion eläkerahasto. Kohteen kokonaisvastuu-urakoitsijana toimii Skanska ja pääsuunnittelijana arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy.

Syöpäsairauksiin erikoistunut Docrates tarjoaa syöpäsairauksien hoito-, seuranta- ja diagnosointipalveluja sekä lääke- ja sädehoitoja. Tutkimus- ja palvelukeskukseen tulee Docrateen toimitilojen ohella tiloja klinikan palvelutarjontaa täydentäville yrityksille ja yhteistyökumppaneille.

""Yhteistyö eri osapuolten kanssa syöpähoitojen tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyen on tärkeä osa Docrateen toiminta-ajatusta. Katsomme, että tutkimus- ja palvelukeskuksen toiminta tulee edesauttamaan uusien hoitomuotojen käyttöönottoa"", kertoo toimitusjohtaja Harri Puurunen Docrateelta.

Hankkeen työllistämisvaikutus tärkeä kaupungille

Helsingin kaupunki on vuokrannut hankkeelle osto-optiollisen tontin Ruoholahden Saukonpaaden rannasta. Helsingin kaupunki näkee tutkimus- ja palvelukeskushankkeen merkittävänä kaupungin elinkeinopolitiikan kannalta.

""Kaupunki haluaa omalta osaltaan myötävaikuttaa kansainvälisestikin merkittävän lääketieteellisen keskuksen valmistumiseen samaan kaupunkiin Meilahden lääketieteellisen osaamiskeskuksen kanssa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on saada pitkään tasaisena pysynyt työpaikkojen määrä kasvuun. Kaikki tätä tukevat hankkeet ovat kaupungille tärkeitä"", toteaa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston virastopäällikkö Mikael Nordqvist.

Kaiken kaikkiaan tutkimus- ja palvelukeskuksen arvioidaan valmistuttuaan työllistävän yli 300 henkeä. Docrateen tulevaisuuden suunnitelmat tukevat kaupungin tavoitteita.

""Viiden vuoden aikajänteellä klinikan tavoitteena on työllistää yli 40 henkilöä. Tarvitsemme ammattitaitoista terveydenhoitohenkilökuntaa hoitamaan arviolta 900:ää syöpäpotilasta vuositasolla vuoteen 2012 mennessä"", linjaa toimitusjohtaja Harri Puurunen Docrateelta.

Mittava rakennushanke

Tutkimus- ja palvelukeskuksen tilojen kerrosala on 10 000 neliömetriä ja 56 000 rakennuskuutiometriä. Mittavan hankkeen kehittämistä ja toteuttamista ohjaa Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu.

""Helsingin kaupungin myönteinen suhtautuminen hankkeeseen on mahdollistanut rakentamisen ripeän aloittamisen. Myös se, että hankkeen kiinteistösijoittaja ja rakentaja löytyivät jo alkuvaiheessa, on helpottanut hankkeen etenemistä"", kertoo toimitusjohtaja Tapani Välimäki Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelusta.

Koko hankkeen hankinta-arvo on laitteineen reilut 50 miljoonaa euroa. ""Nordea Henkivakuutus, kuten muutkin hankkeen sijoittajat, näkee hankkeen kiinteistösijoittamisen kannalta hyvin mielenkiintoisena. Sijoitusta puoltaa erityisesti sen yhteiskunnallisesti hyvä ja merkittävä liikeidea ja kohteen sijainti Helsingin parhaalla alueella"", kommentoi kiinteistöjohtaja Kari Louhenkilpi Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:stä.

Skanskan rakentama tutkimus- ja palvelukeskus valmistuu keväällä 2009. ""Skanska näkee terveydenhoitoalan rakentamisprojektit tärkeänä erikoistumisalueenaan ja haluaa tuoda oman kansainvälisen osaamisensa ja kokemuksensa osaksi tätä Suomen mittakaavassa ainutlaatuista hanketta"", painottaa aluejohtaja Timo Reiniluoto Skanskasta.

Docrates-klinikka toimii rakennusprojektin aikana erikoislääkäritasoisena vastaanotto- ja lääkehoitokeskuksena Eiran sairaalan tiloissa. Docrates Oy:n ovat perustaneet FM Timo Joensuu sekä FM Harri Puurunen.

Lisätiedot: Harri Puurunen Toimitusjohtaja, Docrates Oy Puh. 050 500 1830, Contact www.docrates.fi

Mikael Nordqvist Virastopäällikkö, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Puh. 09 3103 6435 / 050 505 3274, Contact www.hel.fi

Timo Reiniluoto Aluejohtaja, Skanska Puh. 040 550 1656, Contact Kari Louhenkilpi Kiinteistöjohtaja, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Puh. 050 338 0753, Contact www.nordea.fi

Tapani Välimäki Toimitusjohtaja, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy (IHPS Oy) Puh. 0400 500 677, Contact

"