c

Skanska rakentaa E18 Lohja–Lohjanharju -moottoritien

Lehdistötiedotteet 10.12.2003 12.34 CET

Tiehallinnon E18 Muurla-Lohjanharju -projekti ja Skanska Tekra Oy ovat allekirjoittaneet E18 Lohja–Lohjanharju -moottoritien rakennussuunnittelua ja rakentamista koskevan urakkasopimuksen. Urakkasumma on 50,4 miljoonaa euroa. Kahden tarjoajan välinen urakkakilpailu ratkaistiin kokonaistaloudellisin perustein. Hinnan lisäksi arvioitiin tarjouksen antajien referenssejä, alustavia rakennussuunnitelmia sekä laaduntuottokykyä, joiden painoarvo valinnassa oli 30 prosenttia.

Osuus Lohja–Lohjanharju on osa rakenteilla olevaa Turun moottoritietä, ja se kattaa noin 10 kilometriä moottoritietä, 5 kilometriä valtatie 25:tä, 27 siltaa, 5 eritasoliittymää sekä lukuisia pohjavesisuojauksia ja meluesteitä. Maamassoja siirretään lähes kolme miljoonaa kuutiota ja kalliomassoja vajaa 500 000 kuutiota. Urakka käynnistyy ensi vuoden alussa, ja teiden tulee olla liikennöitävässä kunnossa 15.12.2005 mennessä sekä koko urakan valmiina 31.10.2006 mennessä.

Nykyisin valtatie 25 on Lohjan kohdalla ruuhkautunut ja turvaton. Tie toimii Lohjan sisääntuloväylänä, jolla sekoittuvat seudun läpi kulkeva ja paikallinen liikenne. Uusi moottoritie parantaa liikenneturvallisuutta ja matkustusmukavuutta.

Valtatie 1 yhdistää Helsingin ja Turun kaupunkiseudut ja sen liikenteellinen vaikutusalue kattaa Lounais-Suomen. Tiellä on suuri merkitys sen varrella olevien kaupunkiseutujen ja taajama-alueiden kehitykselle. Osuudet Helsinki–Lohjanharju ja Turku–Muurla ovat moottoritietä. Muurlasta Lohjanharjulle tie on kaksikaistainen valtatie. Moottoritie Paimion ja Muurlan välillä avattiin liikenteelle 17.11.2003. Skanska on toteuttanut tälle tieosuudelle useita maa- ja kalliorakennus- sekä siltaurakoita.

Tiehallinnon tiedote luettavissa: www.tiehallinto.fi/turku