c

Skanskan turvallisuushavainnointi valittiin EU:n riskienhallintakilpailuun

Lehdistötiedotteet 15.10.2008 12.00 CET

Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut kaksi hyvän käytännön ehdokasta EU:n riskienhallintakilpailuun. Ensimmäinen ehdokas on Skanskan työntekijöiden kannustaminen turvallisuushavainnointiin ja toinen VTT:n pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu riskienhallinnan työvälinesarja. Molemmat hyvän käytännön ehdokkaat lähtevät kilpailemaan muiden EU-ehdokkaiden kanssa palkinnoista, jotka jaetaan Prahassa vuoden 2009 keväällä.

Turvallisuushavainnoinnilla voidaan edistää työntekijöiden turvallisuustietoisuutta, puuttua vaaroihin heti niiden ilmetessä sekä edistää tiedonkulkua ja ongelmista oppimista. Kaikista aloista rakennustyömailla sattuu eniten työpaikkatapaturmia suhteutettuna työtunteihin. Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ovat yksi turvallisuuden hallinnan ongelmista rakennusalalla.

Skanskan työmailla niin Skanskan omia kuin aliurakoitsijoidenkin työntekijöitä kannustetaan täyttämään turvallisuushavaintokortti huomaamistaan puutteista työturvallisuudessa tai mahdollisista vaaratilanteista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi puutteet putoamissuojauksessa, kulkuteiden esteettömyydessä tai henkilönsuojaimien käytössä. Puutteet korjataan välittömästi, havainnot käsitellään työmaan viikkopalaverissa ja kirjataan tietojärjestelmään. Näin kokemuksia voidaan hyödyntää Skanskassa laajemminkin.

Turvallisuushavaintokortti otettiin Skanskassa käyttöön vuonna 2005. Tarkoitus on havaintojen avulla korjata puutteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja välttää tapaturmat. Tähän mennessä on vuonna 2008 tehty 6010 turvallisuushavaintoa.

Skanskan tapaturmataajuus on laskenut kolmessa vuodessa 58 %. Vuonna 2004 taajuus oli 57 ja vuoden 2007 lopussa 24. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.

Muita keinoja turvallisuuden parantamisessa ovat muun muassa koko henkilöstön työturvallisuuskoulutus, johdon sitoutuminen ja työturvallisuuskierrokset, valtakunnallisen työturvallisuuskortin edellyttäminen kaikilta työmailla työskenteleviltä, suojavälineiden käytön tehostaminen, työn turvallisuussuunnitelmien tekeminen korkean riskin töistä, työmaatreenit sekä tapaturmien huolellinen tutkinta.

"Terveellinen työ – yhteinen etu! – Euroopan riskienarviointikampanja” on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston EU:n laajuinen kampanja, jonka tarkoituksena on valistaa riskien arvioinnin tärkeydestä ja tehdä Euroopan työpaikoista terveellisempiä, turvallisempia ja tuottavampia. Kampanja kestää kahden vuoden ajan (2008–2009). Sitä tukevat EU:n puheenjohtajavaltiot, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan työmarkkinaosapuolet.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Antti Leino, HSE-johtaja