c

Skanska hyödyntää ensimmäisenä tietomallinnettua energiakaavaa

Lehdistötiedotteet 25.8.2011 8.00 CET

Energiatalkoisiin sitoutunut Skanska ottaa isoja harppauksia kestävässä rakentamisessa. Tietomallintamalla tuotettua energiakaavaa tullaan hyödyntämään Suomessa ensimmäisenä Härmälänrannan alueen suunnittelussa Tampereella.

”Eheyttävä aluekehittäminen luo hankkeita, joissa kaikki voittavat. Kokonaisvaltainen aluekehitystyö on pitkäjänteistä, eri osapuolia kokoavaa ja tuottaa alueelle positiivista nousukierrettä”, Skanskan kaupunkikehityspalveluiden johtaja Antti Tuomainen painottaa. Kestävä kaupunkikehittäminen oli esillä Skanskan järjestämässä ympäristötehokkaan rakentamisen brunssissa Tampereella torstaina 25. elokuuta 2011.

 Tietomallintaminen tukee energiatehokasta suunnittelua

Tietomallintaminen tarjoaa ratkaisuja myös energiatehokkaaseen aluesuunnitteluun. ”Mallintaminen tukee päätöksentekoa laajan alueen rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa”, kehitysinsinööri Mikko Lehto korostaa. Tietomallintaminen tunnetaan laajemmin nimellä Building Information Modeling eli BIM.

 Tietomallintamisella ei tulla Härmälänrannassa laskemaan vain rakennuksen kokonaisenergiankulutusta vaan sen avulla vertaillaan esimerkiksi sitä, miten rakennusten koko, korkeus tai sijoittelu vaikuttavat energiankulutukseen. ”Näin varhaisessa vaiheessa projektia voidaan tehdä radikaalejakin muutoksia ja muovata koko alueen energiankulututusta kätevästi ja kustannustehokkaasti”, Lehto listaa.

 Skanskan tavoitteena on tuottaa ympäristö- ja elinkaaritehokkaita alueita, kiinteistöjä ja infrastruktuuria. Härmälänrannan suunnittelussa ympäristönäkökohdat huomioidaan kattavasti. ”Härmälänranta on uuden, ekologisen kaupunkiasumisen kärkihanke, jossa hyvät liikenneyhteydet ja palveluiden läheisyys ovat valinta ekologisemman asumisen puolesta”, aluejohtaja Toni Tuomola luonnehtii.

 Tietomallintamiseen satsataan Skanskassa. Koko konsernin tietomallintamisen kansainvälinen osaamiskeskus toimii Helsingissä, ja kaikki Skanskan uudet, omaperustaiset hankkeet on tietomallinnettu jo usean vuoden ajan.

 Skanska on myös ainoana rakennusliikkeenä Suomessa mukana Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan kuuluvassa VTT:n EcoDrive-hankkeessa, jonka tulokset tuntuvat Härmälänrannankin toteutuksessa.  ”Ecodrivessa on laskettu kokonaisenergioita Härmälänrannan nykyisen, rakenteilla olevan asemakaavan pohjalta. Suurin hyöty hankkeesta saadaan erilaisten energiajärjestelmien ekotehokkuus- ja kustannusvertailusta”, Tuomola arvioi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Antti Tuomainen, Hankekehitysjohtaja
Ota yhteyttä: Toni Tuomola, Tulosyksikön johtaja
Ota yhteyttä: Mikko Lehto, Aluejohtaja