c

E18 Muurla-Lohja-moottoritien rakentaminen on edennyt päällystystöihin

Lehdistötiedotteet 11.6.2007 9.26 CET

E18-moottoritien rakentaminen Muurlan ja Lohjan välillä on edennyt hyvää vauhtia ja aikataulussaan. Työt ovat käynnissä koko tielinjalla Muurlasta Lohjaan ja hankkeella työskentelee lähes 800 työntekijää.

Maa- ja kalliomassoja on siirretty 9,5 miljoonaa m³ eli noin 90 % kaikesta siirrettävästä massasta. Päämassojen siirrot ovat hieman edellä aikataulusta. Työmaalla siirretään päivittäin noin 50 000 tonnia kivi- ja maa-ainesta, mikä tarkoittaa noin 2 500 kuorma-autolastia. Kaikki kelvollinen kivi- ja maa-aines käytetään tien rakentamiseen ja maisemointiin.

Tielinjalla on juuri aloitettu päällystystyöt, jotka kestävät loppusyksyyn 2007 ja jatkuvat keväällä 2008. Lisäksi teknisten järjestelmien (sähkö- ja liikenteenhallinta) asennustyöt ovat alkamassa koko tielinjan osalta. Routiontien rakentaminen moottoritieltä Lohjan kaupunkiin alkaa kesän 2007 aikana ja valmistuu moottoritien valmistumisen yhteydessä vuoden 2008 loppupuolella.

Moottoritieosuudelle rakennettavasta 75 sillasta on parhaillaan työn alla 69 siltaa. Näistä 38 sillan kannet/kehät on valettu ja yleiselle liikenteelle on otettu neljä siltaa. Pääosin sillat valmistuvat vuoden 2007 aikana. Muutaman sillan kannet valetaan vielä vuoden 2008 puolella. Nykyisen valtatien 1 yli rakennettavan Syvälammen risteyssillan rakennustyöt Lahnajärvellä jatkuvat läpi kesän aina syksyyn asti, minkä vuoksi siltatyömaan kohdalla on otettu käyttöön alennetut liikennenopeudet. Muurlassa käytössä oleva väliaikainen kiertotie poistuu käytöstä ennen juhannusta 2007. Muutoin moottoritien rakentamisesta aiheutuvat haitat valtatien liikenteelle ovat lähes olemattomat.

Tunnelilouhinnat saadaan päätökseen, kun Karnaisten eteläisen tunnelin viimeiset 50 metriä saadaan louhittua kesäkuun puoliväliin mennessä. Yli kaksi kilometriä pitkä Karnaisten tunneli Lohjalla on valmistuessaan Suomen pisin maantietunneli. Tällä hetkellä kaikissa seitsemässä hankkeelle rakennettavassa kaksoistunnelissa on käynnissä sisustustyöt. Koko moottoritien pituudesta tunneleita on noin 10 %.

Liikenteelle tie avataan marraskuussa 2008, jonka jälkeen koko tieosuus Turun ja Helsingin välillä on moottoritietä.

Lisätietoja:

Työyhteenliittymä E18 Projektijohtaja Esko Mulari, puh. 0400 406 723

Tieyhtiö Ykköstie Oy Toimitusjohtaja Tom Schmidt, puh. 0400 449 656 Tiedottaja Jenni Virtanen, puh. 040 831 1289

Tiehallinto Projektijohtaja Matti Vehviläinen, puh. 0400 833 119

www.tiehallinto.fi/e18