c

Muurla ja Lohjan välisen moottoritien rakentaminen käynnissä koko tielinjalla

Lehdistötiedotteet 18.1.2006 12.19 CET

Moottoritien E18 rakentaminen Muurlan ja Lohjan välille on pääsemässä täyteen vauhtiin, ja hankkeessa työskentelee jo lähes 300 työntekijää. Loppuvuodesta määrä nousee liki yhdeksäänsataan. Suomusjärvelle joulukuussa avatussa projektitoimistossa työskentelee parhaillaan nelisenkymmentä hankkeen toimihenkilöä.

Uutta tietä rakennetaan yhtäaikaisesti noin 20 eri kohteessa. Tällä hetkellä työmaalla siirretään päivittäin noin 50 000 tonnia kivi- ja maa-ainesta, mikä tarkoittaa noin 2 500 kuorma-autolastia. Määrät moninkertaistuvat, kun suuret maanrakennusurakat ja tunneleiden louhinnat käynnistyvät helmi-maaliskuussa. Suurin osa kivi- ja maa-aineksesta käytetään tien rakentamiseen ja maisemointiin.

Moottoritietä tehdään 51,3 kilometriä ja ramppeja n. 16 kilometriä. Tieosuudelle tulee mm. 76 siltaa ja 7 moottoritietunnelia, joiden yhteispituus on 5,2 kilometriä. Yksi tunneleista, Karnaisten tunneli, on Suomen pisin maantietunneli, pituudeltaan 2,2 kilometriä.

Rakentaminen ei toistaiseksi juuri haittaa nykyistä liikennettä valtatiellä 1, koska uusi moottoritie kulkee etäällä nykyisestä valtatiestä, ja ne risteävät ainoastaan yhdessä kohtaa, Syvälammella.

Moottoritie toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin välisenä elinkaarihankkeena, jossa Tiehallinto ostaa palveluntuottajalta, Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä, tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö Ykköstie Oy vastaa hankkeen rakentamisen ja kunnossapidon rahoituksesta. Tien valmistuttua Tiehallinto maksaa tieyhtiölle palvelumaksua 21 vuoden ajan. Tieyhtiö Ykköstie Oy on tehnyt rakentamista ja ylläpitoa koskevat sopimukset Skanska Tekra Oy:n ja Lemcon Oy:n kanssa, jotka muodostavat hankkeen toteuttavan Työyhteenliittymän E18 (TYL E18).

Elinkaarimalli nopeuttaa merkittävästi tien toteuttamista ja kannustaa laadukkuuteen sekä tehokkaampiin toimintatapoihin. Sopimuksen kokonaisarvo on 638 milj. euroa, josta rakentamisen osuus on 299 milj. euroa.

Liikenteelle tie avataan marraskuussa 2008, jonka jälkeen koko tieosuus Turun ja Helsingin välillä on moottoritietä.

Lisätietoja:

Työyhteenliittymä E18 tiedottaja Jenni Virtanen, puh. 040 831 1289

www.ykkostie.net www.tiehallinto.fi/e18