c

Skanska Tekra mukana Kerava–Lahti-oikoradan rakennustöissä

Lehdistötiedotteet 14.7.2003 11.02 CET

Skanska Tekra Oy on mukana toteuttamassa Kerava–Lahti-oikorataa. Tällä hetkellä Skanska Tekralla on käynnissä kaksi ratahankkeeseen liittyvää pohjanvahvistus- ja siltaurakkaa. Kaikkiaan oikorataan liittyviä urakoita on parhaillaan eri urakoitsijoilla käynnissä kymmenen. Skanska Tekran urakat käsittävät Haarajoen ja Hirvihaaran sekä Kaukalammen ja Levannon väliset osuudet. Skanska Tekra Oy:n käynnissä olevien urakoiden arvo on noin 11,7 miljoonaa euroa.

Haarajoen ja Hirvihaaran väliselle noin 12 kilometrin pituiselle osuudelle Skanska Tekra rakentaa 11 siltaa ja tekee paalutustöitä. Urakka alkoi maaliskuussa 2003, ja se jatkuu vuoden loppuun saakka.

Kaukalammen ja Levannon välinen osuus aloitettiin huhtikuussa, ja työt on määrä saada valmiiksi maaliskuun 2004 loppuun mennessä. Tähänkin urakkaan kuuluu 11 sillan rakentaminen ja paalutusta.

Rakennettavat sillat ovat pääasiassa paikallis- ja yksityisteiden ylityksiä, mutta joukossa on myös yksi valtatie 4:n ylittävä silta ja yksi valtatie 4:n rampin ylitys. Teräsbetonipaalutusta tehdään yhteensä 150 km ja paalulaattaa 4,5 hehtaaria.

Kerava–Lahti-oikoradasta tulee kaksiraiteinen, sähköistetty ja junien automaattisella kulunvalvonnalla varustettu rata. Oikoradan kokonaispituus on 74 km, josta uuden rataosan osuus on 63 km. Vuonna 2006 Helsingistä pääsee junalla Lahteen nopeimmillaan 44 minuutissa.

Oikorata kulkee noin 50 km:n matkalla Helsinki–Lahti-moottoritien kanssa samassa maastokäytävässä. Yhdessä moottoritie ja oikorata muodostavat Suomessa ainutlaatuisen liikennekäytävän, mikä on ympäristövaikutusten kannalta edullista ja parantaa merkittävästi tienvarren kuntien kehitysedellytyksiä.

Kerava–Lahti-oikoradan rakentaminen on jaettu useaan osaan, jotka kilpailutetaan urakkakohtaisesti. Ensin tehdään tarvittavat silta- ja maarakennustyöt, ja päällysrakenne toteutetaan myöhemmin. Urakoitsijat ovat suorassa sopimussuhteessa Ratahallintokeskuksen kanssa. Projektinjohtourakoitsijana toimii Lemcon Oy. Skanskan lisäksi pääurakoitsijoina on viisi muuta yritystä.

Ratahallintokeskuksen oikoratasivut

Lisätietoja: 6.8.2003 lähtien projektipäällikkö Jouni Pentikäinen, Skanska Tekra Oy puh. (09) 2766 0268, Contact

Tieyhtiö Nelostie Oy