c

Skanska voitti Varsinais-Suomen työturvallisuuskilpailun

Lehdistötiedotteet 29.3.2012 11.00 CET

Skanska Talonrakennus voitti isojen yritysten sarjan Varsinais-Suomen vuoden 2011 työturvallisuuskilpailussa. Myös Skanskan asuinkohde As Oy Turun Weräjänwahti palkitiin kolmen parhaan työmaan joukossa. Weräjänwahti saavutti myös viime vuonna ensimmäisen sijan valtakunnallisessa ’Turvallisuus alkaa minusta’ -kilpailussa.

Varsinais-Suomessa on järjestetty rakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu jo vuodesta 1991 lähtien. Kilpailussa on 2 sarjaa: Isojen rakennusliikkeiden sarja sekä pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden sarja. Lisäksi on palkittu 3 parasta työmaata. Arviointikriteereinä kilpailussa ovat olleet työmaiden TR-indeksi (60 %) ja työmaiden turvallisuussuunnittelun taso (40 %).

 Skanska Talonrakennus Oy:n Varsinais-Suomen alueen yksikönjohtaja Hanna Kolehmainen kommentoi:

 ”Voitto Varsinais-Suomen työturvallisuuskilpailussa osoittaa omalta osaltaan, että Skanskan pitkäjänteinen toiminta työturvallisuuden parantamiseksi tuottaa tulosta. Vuonna 2004 aloitimme systemaattisen työn työturvallisuuden parantamiseksi Suomen Skanskassa. Työturvallisuuden taso onkin noussut huomattavasti: esimerkiksi tapaturmataajuus on vuodesta 2004 pudonnut viidesosaan. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.”

 ”Varsinais-Suomessa Skanskan työmaiden tapaturmataajuus – aliurakoitsijat mukaan lukien – oli vuonna 2011 niinkin alhainen kuin 2,8. Varsinais-Suomessa Skanskan omat työntekijät ovat myös tehneet töitä yhtäjaksoisesti 22 kuukautta ilman ainuttakaan tapaturmaa. Tietysti kehittämistä ja parannettavaa riittää aina. Vuonna 2012 keskitymme työturvallisuustyössä mm. ulkoiseen ilmeeseen ja aliurakoitsijoiden toimintaan. Haluamme tukea työturvallisuuskulttuuria, jossa jokainen työmaalla työskentelevä henkilö pitää huolta omasta ja muiden työmaalla työskentelevien työturvallisuudesta. Työturvallisuus on johtamis- ja asennekysymys ja jokapäiväistä toimintaa.”

 ”Palkittavien joukossa olevan asuntokohteen As. Oy Turun Weräjänwahdin työmaan tiimi ei kuitenkaan koe tehneensä mitään erityistä, vaan se on noudattanut normaaleja sovittuja toimintatapoja. Tämä kertoo minusta hienolla tavalla siitä, että henkilöstö on sisäistänyt työturvallisuuskulttuurin oikealla tavalla.”

 Työpäällikkö Tom Laihi toteaa: ”Viikkopalavereissamme keskustellaan paljon työturvallisuudesta. Ratkaisuja ja toteutustapoja on mietitty yhdessä työnjohdon ja työntekijöiden kesken. Ilmapiiri työmaalla on ollut avoin ja keskusteleva. Weräjänwahti on Veturipuiston alueen viimeinen kohde, ja toteutustapoja on kehitetty koko alueen rakentamisen ajan. Kohteen suunnitteluratkaisut olivat selkeitä, mikä myös tuki turvallisten työskentelyolosuhteiden luomista työmaalla.”

 Skanska on menestynyt hyvin myös Uudenmaan ja Lahti-Kymen piirin työturvallisuuskilpailuissa.