c

Skanska mukana rakennusalan maailmanlaajuisessa korruptionvastaisessa liikkeessä

Lehdistötiedotteet 5.3.2004 12.54 CET

"Skanska on allekirjoittanut aloitteen korruptionvastaisesta taistelusta rakennusalalla yhdessä 18 muun kansainvälisen rakennusalan yrityksen kanssa. Aloite liittyy Maailman Talousfoorumiin (World Economic Forum) sidoksissa olevan rakennusalan ryhmittymän Engineering & Construction Task Forcen toimintaan.

Yritykset sitoutuvat nollatoleranssin periaatteeseen lahjonnan suhteen sekä kehittämään sisäisiä järjestelmiä ja valvontamenetelmiä korruption estämiseksi.

""Korruptio on iso ongelma rakennusalalla monissa maissa, erityisesti Skanskan kaltaisille yrityksille, jotka kilpailevat lakeja noudattaen. On tärkeää, että merkittävät yritykset ovat yhdistäneet voimansa taistelussa korruptiota vastaan"", toteaa Skanskan AB:n toimitusjohtaja Stuart Graham.

Skanska oli yksi hankkeen aloitteentekijöistä, ja se on osallistunut aktiivisesti uusien toimintaperiaatteiden kehittämiseen. Käytännössä yritykset laativat tarkat säännöt, millaisia lahjoja voidaan antaa ja vastaanottaa, miten politiikkoja ja poliittisia puolueita voi tukea ja miten hoidetaan suhteita viranomaisiin. Vaatimuksena on myös, että työntekijät saavat koulutusta eettisissä kysymyksissä.

""Otimme vuonna 2001 käyttöön Skanskan maailmanlaajuisen eettisen ohjeiston Code of Conductin, jota täydennykseksi on laadittu myös soveltamisohjeet tukemaan periaatteiden noudattamista käytännössä. Parhaillaan on käynnissä mm. 25.000 työntekijämme kouluttaminen eri puolilla maailmaa"", kertoo Stuart Graham.

Hankkeeseen sitoutuneet yritykset pyrkivät saamaan lisää alan yrityksiä ja viranomaisia sekä muita toimijoita mukaan korruptionvastaiseen taisteluun.

Lisätietoja englanniksi www.skanska.com/wef

"