c

Skanska Oy -konsernin tulos 2001

Lehdistötiedotteet 15.2.2002 9.31 CET

Voimakkaan kasvun jälkeen muutosten vuosi

Skanska Oy -konsernin rakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia vuonna 2001 Euroopan toimintojen uudelleen organisoinnin yhteydessä. Tämän vuoksi Skanska Oy -konsernin tilinpäätös 2001 on tehty pro forma -muotoon, samoin vertailuluvut edellisiltä vuosilta, jotta ne olisivat vertailukelpoisia ja vastaisivat konsernin nykyrakennetta ja toimintaa.

Skanska Oy -konsernin liikevoitto oli 13,8 milj. euroa (50,5). Skanska Oy -konsernin tulos vuonna 2001 ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 5,1 milj. euroa (40,5). Skanska Oy -konsernin liikevaihto laski 6 % ja oli 1085,8 milj. euroa (1156,4). Liikevaihto Suomessa oli 905,7 milj. euroa (1016,9), lasku edellisestä vuodesta oli 11 %. Skanska East Europe Oy:n liikevaihto oli 104,8 milj. euroa (67,7), kasvu oli 55 %. Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin ja Romanian yhteenlaskettu liikevaihto oli 75,3 milj. euroa (71,8), kasvu oli 5 %.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (21,4 %) ja oman pääoman tuotto 0,7 % (26,0 %). Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa 254,7 milj. euroa (213,7). Konsernin omavaraisuusaste oli 21,2 % (21,7 %).

Taloudellisesti vuosi 2001 ei täyttänyt odotuksia. Tappiollisten projektien ja liiketoiminnan volyymin laskun vaikutus Suomessa pudotti liikevoiton tyydyttävälle tasolle. Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa liiketoiminta oli tappiollista. Virossa ja Unkarissa päästiin tavoitteisiin. Venäjällä liikevaihto kasvoi, ja tulos oli tyydyttävä.

Konsernin rakennejärjestelyjen jälkeen Skanska Oy -konsernin toiminta-alueita ovat Suomi, Venäjä ja muut IVY-maat, Viro, Latvia, Liettua ja Unkari. Romanian liiketoiminta ajettiin alas loppuvuodesta 2001.

Henkilöstö

Skanska Oy -konsernin palveluksessa oli vuonna 2001 keskimäärin 4517 (4465) henkilöä. Vuoden 2001 lopussa konsernin palveluksessa oli 4290 (4115) henkilöä.

Muutokset konsernirakenteessa

Skanska Oy myi vuonna 2000 hankkimansa IPS Skanskan emoyhtiölle. Skanska Oy hankki omistukseensa Skanska Konstrukcija SIA:n (Latvia), UAB Skanska Statyban (Liettua), Skanska Hungaria Kft.:n (Unkari) ja Skanska Romania SRL:n (Romania). Näiden järjestelyjen jälkeen Skanska Central Europe AB myytiin emoyhtiölle. Virossa toimivat Skanska-yhtiöt fuusioitiin Skanska EMV AS:ään. Skanska East Europe Oy:n paikallisuus Venäjällä syveni moskovalaisen OOO Olson Constructionin liiketoiminnan oston myötä, ja se hankki omistukseensa myös loput Honkavaaran Maastorakennus Oy:stä.

Suomessa talotekniikan palvelut organisoitiin omaksi kokonaisuudekseen Skanska eLVIS Oy:ksi. Ryhmään kuuluvat LVIS-Teklog Oy, LVI-Juva Oy, Uudenmaan Automatiikkahuolto Oy ja Normiputki Oy.

Suomi

Suomessa rakentaminen keskittyi kasvualueille ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Käynnissä oli hankkeita uusille asuin- ja työpaikka-alueille, mm. Helsingin Aurinkolahteen ja Arabianrantaan ja Vantaan Kartanonkoskelle. Espoon Leppävaarassa oli useita hankkeita: asuntokohteita, toimistorakentamista, liikekeskus sekä kaupunkiradan asemien muutos- ja laajennustyöt. Turussa mittava hanke on PharmaCity, johon tulee bio- ja lääkealan toimitiloja. Tampereella valmistui Tampellan tehdasalueen saneeraus ja uudisrakentamiskohteet. Merkittävä infrastruktuurihanke on suunnittelun ja toteutuksen sisältävä urakka Valtatie 6 Koskenkylä–Kouvola, jonka rakentaminen alkaa keväällä 2002. Teollisuusrakentamisessa suurimmat hankkeet olivat AvestaPolarit terästehtaan projektit Torniossa sekä Pulp 2000 projekti Joutsenossa.

Uusia asuntoja valmistui 3891 (3679), joista vapaarahoitteisia asuntoja oli 1989 (2282) ja valtion tukemaa tuotantoa 1902 (1397). Lisäksi saneerattiin 337 (442) asuntoa. Valmistuneista asunnoista omia myytäviä asuntoja oli 1661 (1828), joista Entré-asuntoja 653 (887). Vuoden lopulla asuntoja oli rakenteilla 3145 (3910). Vuonna 2001 myytiin 1239 asuntoa (1552). Valmiita vapaita asuntoja oli vuoden lopussa 238 (196).

Itä- ja Keski-Eurooppa

Skanska East Europe Oy:n toiminta-alueella Venäjällä ja muissa IVY-maissa rakentamisen volyymi kasvoi. Merkittäviä hankkeita oli Jaroslavin monitoimihalli, Moskovassa valmistui Ikean tavaratalo ja rakenteilla on Alfa Arbat -toimisto- ja liikekeskus. Pietarissa on käynnistymässä Suomen Pietarin konsulaatin rakennustyöt keväällä 2002. Skanska on mukana konsortiossa, jonka hanke on Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Virossa Skanska EMV AS on maan toiseksi suurin rakennusliike. Skanska EMV AS:n suurin meneillään oleva rakennushanke on Tarton vankila, joka valmistuu syksyllä 2002. Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa Skanska on rakentanut asunto- ja toimitilakohteita sekä tuotantotiloja paikallisille ja kansainvälisille asiakkaille. Unkarissa suurin hanke oli West End Business Center. Latviassa ja Liettuassa toiminnan painopistettä on muutettu rakentamispalveluihin aikaisemman projektikehitystoiminnan sijasta.

Tapahtumat tilikauden jälkeen

Skanska Trend House Oy:n toiminta loppuu helmikuun 2002 aikana. Vuonna 2000 ostetun talopakettien valmistajan liiketoiminta ei kehittynyt odotetulla tavalla, ja toiminta oli tappiollista.

Skanska East Europe Oy hankki enemmistöosuuden pietarilaisesta OAO Peterburgstroysta, joka on merkittävä asuntotuottaja Pietarissa. Skanska East Europe Oy:n omistusosuus yhtiön osakekannasta on 80 %.

Vesi- ja ympäristötekniikan palveluja tarjoavan Skanska Econet Oy:n liiketoiminnot organisoitiin tiiviimmin Skanskan rakentavien yhtiöiden liiketoiminnan yhteyteen.

Näkymät vuodelle 2002

Suomessa rakentamisen volyymin odotetaan edelleen laskevan lievästi. Maa- ja vesirakentamisessa odotetaan kasvua. Rakennusmarkkinoiden kehitykseen liittyy entistä enemmän epävarmuustekijöitä. Vaikka talous on kääntynyt nousuun, jälkisuhdannealana rakentamisen kasvu näkyy aikaisintaan vuonna 2003. Venäjällä markkinanäkymät ovat myönteiset. Ratkaisevaa on investoijien usko Venäjän markkinoiden vakauteen ja toimivuuteen. Baltian maissa ja Unkarissa markkinoiden kasvua vauhdittaa maiden valmistautuminen EU-jäsenyyteen.

Lisätietoja: Skanska Oy toimitusjohtaja Mauri Niemi, puh. (09) 6152 2320 Contact varatoimitusjohtaja Esko Tulikoura, puh. (09) 6152 2202 Contact viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300 Contact