c

Skanskan tulos kasvoi 39,4 % ja oli 302,3 miljoonaa markkaa

Lehdistötiedotteet 22.2.2001 9.02 CET

Vuosi 2000 – kasvun vuosi

Vuonna 2000 Skanska Oy -konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat. Suomessa kasvun taustalla oli sekä myönteinen talouskehitys että tehdyt yritysostot. Laajentuminen Keski-Euroopassa perustui yritysostoihin. Venäjän pysähtyneet markkinat alkoivat elpyä loppuvuodesta. Hyvä tilauskanta, valoisat näkymät markkina-alueilla sekä uudet liiketoiminnat ja palvelut luovat hyvät edellytykset myönteisen kehityksen jatkumiselle.

Skanska Oy -konsernin tulos vuonna 2000 ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 302,3 Mmk (216,8). Skanska Oy -konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 9 655,6 Mmk (6 022,5). Kasvu edellisestä vuodesta oli 60,3 %. Skanska Suomen liikevaihto oli 6 308,9 Mmk (4 969,4), kasvu edellisestä vuodesta oli 27,0 %. Skanska East Europen liikevaihto oli 402,1 Mmk (1 053,1), laskua oli 61,8 %, Skanska Central Europe AB:n liikevaihto oli 704,0 Mmk ja IPS Groupin liikevaihto oli 2240,6 Mmk.

Liikevoitto oli 428,5 Mmk (232,3). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 20,3 % (32,6 %) ja oman pääoman tuotto 27,4 % (32,0 %). Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa 2 517,0 Mmk (276,3). Konsernin omavaraisuusaste oli 15,6 % (31,2 %).

Panostukset toiminnan laajentumiseen rasittivat tasetta ja heikensivät pääoman tuottoa sekä omavaraisuusastetta. Liikevoitto kuitenkin kasvoi 4,4 prosenttiin (3,9 %).

Skanska Oy -konsernin palveluksessa oli vuonna 2000 keskimäärin 9 111 (4 493) henkilöä. Vuoden 2000 lopussa konsernin palveluksessa oli 12 825 henkilöä.

Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa

- Skanska hankki omistukseensa Viron suurimpiin rakennusliikkeisiin kuuluvan EMV AS:n - Keski-Euroopan toiminnoista Unkarissa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa vastaava Skanska Central Europe AB siirtyi omistuksellisesti Skanska Oy-konserniin. - Skanskan omistukseen tuli yritysoston myötä Tšekin Tasavallan suurin rakennusyritys IPS a.s. Skanska Oy on vastannut operatiivisesti Puolassa keväällä 2000 ostetusta Exbud S.A.:sta, mutta tämä yhtiö ei kuulu juridisesti Skanska Oy -konserniin. - Vesi- ja ympäristötekniikan palvelut organisoitiin vuoden 2000 alusta omaksi yhtiökseen. Yhtiön nimi on Skanska Econet Oy, ja se vastaa myös Skanskan osuudesta Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:ssä. - Asfalttiliiketoimintaa vahvistivat Savatie Oy:n, Asfaltti Haverisen ja Sata-Asfaltti Oy:n liiketoimintojen osto. - Skanska hankki pientaloja valmistavan Trend House Oy:n osakekannan Myresjöhus AB:lta. - Uutena yksikkönä aloitti Skanska Facilities Management Oy, joka keskittyy rakentamisen jälkeisiin palveluihin. - Skanska osti 75 % IT- ja sähköverkkojen rakentajasta Maarakennusliike Lantman Oy:stä.

Kehitystyö toiminnan merkittävä osa

Skanska on perustamisestaan lähtien ollut aktiivinen rakennusalan kehittäjä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lähtökohta on jatkuva kehittäminen arkitoiminnan rinnalla niin, että kehitystyön tulokset saadaan nopeasti käyttöön. VTT ja teknilliset ja kaupalliset korkeakoulut ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, ja Skanska on mukana kaikissa alan merkittävissä teknologiaohjelmissa. Skanskan perustamisesta lähtien partnering-toiminta on pohjautunut toimitus- ja kehittämissopimuksiin johtavien suunnittelijoiden, alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa.

Suuri kehityspanos on liittynyt Skanskan toimintajärjestelmään, jossa on nivottu yhteen kolme laajaa aluetta: laatu, ympäristö sekä työterveys ja työturvallisuus. Toimintajärjestelmän kaikki osat saatiin sertifioiduksi sekä Suomessa että Venäjällä vuonna 2000. Työmaahenkilöstön koulutus painottui toimintajärjestelmään liittyvään koulutukseen, ammattitutkintokoulutukseen sekä Skanskan järjestämään erityiskoulutukseen rakennustekniikoiden osalta.

Vuonna 2000 käynnistettiin laaja Osaamisen johtaminen -hanke, joka kokoaa yhteen strategisen osaamisen kehitystarpeet ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Yhdessä johtamisjärjestelmän pohjana toimivan tuloskorttiohjauksen kanssa se varmistaa menestymisen edellytyksiä tulevaisuudessa.

Tunnustusta kärkihankkeille

Ensimmäisenä rakennusliikkeenä Suomessa ja Venäjällä Skanska on sertifioinut koko toimintajärjestelmänsä. Sertifiointi kattaa laadun lisäksi ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit.

Merkittävä ulkopuolinen tunnustus oli Kone Buildingin työmaan valinta Vuoden Työmaaksi joulukuussa 2000. ProGresS-kehitysohjelmaan kuului Suomen ensimmäinen ympäristöystävällisesti rakennutettu ja rakennettu Scandic Hotel Simonkenttä. Hanke on saanut edelläkävijyydestään huomiota myös kansainvälisesti.

Allergia- ja Astmaliitto on hyväksynyt Skanskan yhteistyökumppaniksi. Skanska kehittää Allergiakoti-mallia yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

Suomessa rakentamista kasvualueilla

Skanska on mukana pääkaupunkiseudun uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisessa Helsingissä Aurinkolahdessa, Arabianrannassa, Vantaalla Kartanonkoskella ja Espoossa Leppävaarassa. Maa- ja ympäristörakentamisessa suurimmat hankkeet olivat Helsinki–Leppävaara-kaupunkiradan asemien muutos- ja laajennustyö, Elielin pysäköintitalo Helsingissä sekä E18-projektiin kuuluvat Anjalan maa- ja kalliorakennus- sekä siltaurakat.

Urakoinnin lisäksi Skanskalla on useita oman projektikehityksen tuloksena syntyneitä hankkeita: Espoossa Kone Building, Jyväskylässä Palokan Kotikeskus, Tampereella Tampellan alue, Turussa Pharma City, Vantaalla Skanskan ja Suomen Pankin yhteistyöprojekti Turvalaakso. Teollisuusrakentamisessa Skanska on osallistunut useisiin raskaan teollisuuden investointihankkeisiin. Vesi- ja ympäristörakentamisen projekteista merkittävimmät ovat jäteveden käsittelylaitos Stora Ensolle Skutskärissä Ruotsissa sekä Forssan jätevedenpuhdistamon lietteenmädättämö.

Uusia asuntoja valmistui vuonna 2 000 Suomessa yhteensä 3 679. Asuntoja saneerattiin 442. Valmistuneista asunnoista omia myytäviä asuntoja oli 1 828, joista Entré-asuntoja oli 887 ja muita 941. Vuoden 2000 lopulla rakenteilla oli 3 910 asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden 2000 lopulla 196. Vuoden 2000 lopulla Skanska toi markkinoille Skanska Allergiakodit yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

Liiketoiminta Keski- ja Itä-Euroopassa Skanska East Europe Oy:n toiminta-alueella Venäjällä ja muissa IVY-maissa Skanska rakensi edellisvuotta vähemmän. Toiminta-alueen talouden näkymien perusteella kuluvasta vuodesta rakentamisen määrän uskotaan kasvavan vuonna 2001. Vuoden 2000 ilonaiheita olivat Svetogorskin raja-aseman rakennustöiden alkaminen, Pietarin uuden monitoimihallin valmistuminen jääkiekon MM-kisoihin, Skanskan ja Taylor Woodrow’n yhteistyöllä syntyneen Iso-Britannian suurlähetystön sekä Kuntsevon asuinrakennuskompleksin valmistuminen Moskovassa. Vuoden 2000 lopulla solmittiin kaksi uutta sopimusta: Jaroslavin monitoimihallin loppuun rakentaminen ja Alfa Arbat -liikekeskuksen rakentaminen. Skanska on sertifioidulla ympäristöjärjestelmällään uranuurtaja Venäjällä. Järjestelmä edellyttää ympäristötoimia paitsi skanskalaisilta myös paikallisilta aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta.

Skanska panostaa paikallisuuden lisäämiseen East Europen markkina-alueilla yhä voimakkaammin. Se tarkoittaa sekä paikallisen henkilöstön että paikallisten aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien käyttöä entistäkin enemmän. Skanska järjestää yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa rakennusalan koulutusta Pietarissa insinööriksi opiskeleville nuorille. Tavoitteena on, että osa opiskelijoista päätyy Skanskan palvelukseen.

Keski-Euroopassa isoimmat markkinat ovat Puolassa ja Tšekissä. Toiminnan painopiste vuonna 2000 oli integroida Puolassa ja Tšekissa ostettujen yhtiöiden toiminnot Skanskaan.

Virossa Skanskalla on ollut hyvä jalansija, jota EMV:n osto edelleen vahvisti. Meneillään on useita rakennushankkeita, j