c

Skanska menestyi Vuoden Laatuinnovaatio 2009 -kilpailussa

Lehdistötiedotteet 13.11.2009 0.00 CET

Skanska ylsi uudella asiakaspalvelujärjestelmällään ja asiakassuhteen hoitomallillaan kolmen parhaan suuryrityksen joukkoon Laatukeskuksen Vuoden Laatuinnovaatio 2009 -kilpailussa.

”Skanskan ehdotus osoittaa innovatiivista otetta murtaa perinteinen, hidassyklinen asiakaspalautemenettely ja luoda tilalle nopeampi, kevyempi ja paremmin johtamista ja toimintaa parantava ja ohjaava menettely. Innovatiivista on myös asiakkuuden hoidon kokonaismallin toteuttaminen toimialalla, jossa perinteisesti työtä ohjaavat sopimus- ja pöytäkirjatekstit”, kilpailuraati totesi Skanskan ehdotuksesta.

Aiemmin Skanskassa tyytyväisyyttä arvioitiin lähinnä vain rakennusprojektin lopussa, nyt mittauksia tehdään useampia kertoja eri vaiheissa. ”Haluamme ratkaista asiakkaan esiintuomia asioita mahdollisimman oikea-aikaisesti, mieluummin liian aikaisin kuin myöhään”, Skanskan asiakkuusjohtaja Helvi Väisänen kertoo.

Skanska pilotoi viime vuonna Technopoliksen Helsinki-Vantaan kohteessa uutta asiakastyytyväisyyden mittaustapaa kahdesti. Nettipohjainen kysely lähetettiin asiakkaan kiinteistöjohtajalle ja rakennuttajakonsultille. Kun yhteinen palautekeskustelu oli käyty, asiakkaan viestit ohjattiin välittömästi oikeille tahoille, työmaalle saakka.

Laatukeskuksen vuosittain järjestämän Vuoden laatuinnovaatiokilpialun tavoitteena on lisätä Suomessa syntyvien innovaatioiden määrää ja kohottaa niiden tasoa. Kilpailussa on neljä sarjaa: suuret yritykset, PK-yritykset, mikroyritykset sekä julkinen sektori.

Voittajat ovat nähtävillä Laatukeskuksen verkkosivuilla www.laatukeskus.fi