c

Työturvallisuus kohti maailman kärkeä - Kauppakeskus Sellon työmaalle kunniamaininta

Lehdistötiedotteet 15.11.2005 12.24 CET

Työyhteenliittymä Leppävaara / Skanskan ja NCC:n Kauppakeskus Sellon toisen vaiheen työmaalle myönnettiin Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -kunniamaininta.

Palkintolautakunnan mukaan tällä yhteisellä rakennustyömaalla Espoossa vuosina 2003-2005 turvallisuuden hallinta oli esimerkillistä. Turvallisuus oli olennainen osa rakennusprojektin suunnittelua ja toteutusta.

– Kunniamaininta on hieno tunnustus, koska työturvallisuus on Skanskassa ykkösasia. Sellon työmaalla olemme onnistuneet tässä, koska työturvallisuuteen ei ole suhtauduttu irrallisena asiana vaan se on osa normaalia toimintaa kaikissa rakentamisen vaiheissa, toteaa vastaava mestari Pentti Holm Skanskasta.

– Koko rakennustyömaan aikana täällä sattui yhteensä vain 11 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmataajuus oli vain 7,2 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden kun se rakennusalalla on keskimäärin jopa yli 70, kertoo Sello 2 -työmaan projektinjohtaja Aarne Mikkonen NCC:stä.

Sellon vaiheen 2 rakennustyömaalla työskenteli vuosina 2003–2005 keskimäärin 390 henkilöä. Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinto myönnetään suomalaisille yrityksille ja työpaikoille, jotka ovat omilla toimenpiteillään merkittävästi edistäneet työturvallisuutta ja kiinnittäneet huomiota myös henkilöstön vapaa-ajan turvallisuuteen. Parhaat yritykset ovat saavuttaneet nolla tapaturma-tavoitteen tai päässeet hyvin lähelle sitä.

Ensimmäistä kertaa jaettavan Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinnon voitti Porvoon Kilpilahdessa toimiva Boliden Harjavallan tehdas Porissa. Lisätietoja:

Vastaava mestari Pentti Holm, Skanska Talonrakennus, Contact puh. 040 526 9950

Työturvallisuuskeskuksen tiedote