c

Skanska aliurakoi päällystystöitä E18 Koskenkylä–Kotka-tieosuudella

Lehdistötiedotteet 4.7.2012 14.00 CET

Skanska on saanut suuren päällystysurakan Eurooppatie 18:n Koskenkylän ja Kotkan väliseltä tieosuudelta. Urakan arvo on noin 13,5 miljoonaa euroa, ja Skanska Asfaltti toteuttaa sen aliurakkana E18-tietä rakentavalle Työyhteenliittymä Pulterille.

Työyhteenliittymä Pulterissa ovat mukana Destia Oy ja YIT Rakennus Oy. 

Päällystystyöt aloitetaan elokuussa 2012, ja ne valmistuvat kahden vuoden kuluttua elokuussa 2014. ”Urakka työllistää yli kymmenen ihmistä useaksi vuodeksi”, luonnehtii Skanska Asfaltti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Tomperi projektin merkitystä. Skanskalla on myös paljon kokemusta vastaavanlaisista päällystystöistä esimerkiksi E18-tien Muurla–Lohja-tieosuudelta.

Päällystystyöt eivät aiheuta poikkeusjärjestelyjä liikenteelle Koskenkylä–Kotka-tieosuudella.

E18 Koskenkylä–Kotka -hanke toteutetaan elinkaarimallilla eli niin kutsutulla Public Private Partnership (PPP) -mallilla. Se sisältää 36 kilometriä uutta moottoritietä ja 17 kilometriä nykyisen tien parantamista moottoritieksi. Moottoritieosuudelle rakennetaan myös 6 uutta eritasoliittymää.

Koskenkylä–Kotka-hanke korjaa E18-tien merkittävän ongelmakohdan: nykyinen kaksikaistainen kapea tie kulkee useiden taajamien läpi, ja rekat muodostavat sille usein ruuhkia. Lisäksi raskas liikenne aiheuttaa melu- ja ympäristöhaittoja sekä onnettomuuksia. Näitä haittoja moottoritie tulee vähentämään merkittävästi. Moottoritie avataan liikenteelle osittain vuonna 2013 ja kokonaan vuonna 2014.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli noin 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 3360.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 500 miljoonaa euroa. Destia-konserni koostuu emoyhtiö Destia Oy:stä ja tytäryhtiöistä. Henkilöstöä Destiassa on noin 1 600.

YIT viettää 100-vuotisjuhlaa vuonna 2012. Yhtiö perustettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1912. Tänä päivänä YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 26 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2011 YIT:n liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.