c

Skanska on mukana kehittämässä Lappeenrannan Viipurin vanerin aluetta

Lehdistötiedotteet 8.9.2009 14.29 CET

Lappeenrannan kaupunki aloittaa yhteistyössä Skanskan ja UPM-Kymmene Oyj:n kanssa Viipurin vanerin asuinalueen kehittämisen. Alueelle nousee alustavien suunnitelmien mukaan 5–12-kerroksisia kerrostaloja, joihin tulisi yhteensä noin 550–600 asuntoa.

Nykyisessä käytössä suunnittelualue on teollisuusaluetta ja siellä sijaitsee rakennustarvikkeita myyvän Puukeskuksen myymälä. Aikaisemmin alueella on toiminut 1940-luvulta Viipurin vanerin vaneritehdas. Alue on osin täyttömaata, ja maaperän kunnostamiselle on samanaikaisesti haettu ympäristölupa.

Alue avautuu länteen ja Saimaalle, ja se sijaitsee aivan keskustan tuntumassa joukkoliikennereittien ja kevyen liikenteen väylien varrella. Yleiskaavan mukainen kevyenliikenteen väylä, niin sanottu rantaraitti, jatkuu Tyysterniemen suuntaan alueen lävitse.

”Viipurin vanerin alueesta tulee tiivis, asukkaiden tarpeet ja ympäristönsä huomioiva keskustan palveluihin tukeutuva asuinalue. Suunnitelma tukee hyvin yhä tärkeämmäksi muodostuvaa kaupunkirakenteen tiivistämistavoitetta ja valmisteilla olevaa ilmasto-ohjelmaa”, toteaa Lappeenrannan kaupungin tekninen johtaja Ensio Koikkalainen. Hanke toteutetaan vaiheittain.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 900.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on noin 58 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 15 miljardia

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki, tekninen johtaja Ensio Koikkalainen puh. 05 616 2401, 0400 253 375

UPM-Kymmene Oyj, maankäyttöpäällikkö Samuli Eerolainen puh. 020 415 0810, 0400 654 838

Skanska Talonrakennus Oy, hankekehitysjohtaja Panu Sivula puh. 020 719 5323, 040 550 9657